Referencie

Na tomto kurze sa mi páčilo jeho pestré programové zloženie – kombinácia osobného sebapoznania, teoretických základov a praktických úloh z manažérskej praxe, ktoré sme riešili jednotlivo aj v rámci skupiny. Dotazník Lumina mi ukázal možnosti lepšieho sebapoznania, vďaka výsledkom si viac uvedomujem dopad vlastných reakcií na komunikáciu s kolegami a zákazníkmi, ako aj svoje silné a slabšie stránky. Po každom module som sa cítila sebaistejšia a lepšie pripravená na interpersonálne výzvy v práci, ktorým čelí každý začínajúci manažér. V rámci skupiny sme mali možnosť vyskúšať si riešenie konfliktov, tento tréning veľmi oceňujem. Ďalšou pridanou hodnotou boli samotní účastníci, ktorí boli ochotní poradiť a podeliť sa o svoje skúsenosti.

Barbora Čellárová, Obchodná riaditeľka – REGADA, s.r.o.