Referencie

Školenie som absolvovala cca pred 2 rokmi, keď som pracovala v spoločnosti Slovak Telekom. Priebeh školenia bol pútavný a tým, že sa ako HR BP a špecialista ľudských zdojov, a kouč zaujímam aj o NLP ako také bolo to pre mňa veľmi vítané a zapadalo mi to do celkového fondu nástrojov, ktoré viem využívať. V praxi som túto metódu začala využívať ihneď po zaškolení. Stretla sa s veľkým úspechom, detailnejšie som si s manažérmi vedela určiť v čom kandidát splňa predpoklady a kde sú oblasti, s ktorými je potrebné pracovať a aj sám manažér si určil, či je to pre neho akceptovateľné.
Manažér si po takomto výbere vedel rýchlejšie zaradiť nového kolegu a hneď aj vedel, s ktorou jeho oblasťou pracovať. Ak sa predstava manažéra nezhodovala s profilom kandidáta, ani nedošlo k nástupu.
Túto metodu hodnotím veľmi pozitívne, no je to však na praxi daného Hr-istu, ako začne s touto metódou pracovať 🙂 🙂 samo školenie nestačí.

Mgr. Lenka Hrubovská, Špecialista ľudských zdrojov, Prima banka Slovensko, a.s