Teambuildingy

Ak chcete v krátkom čase posilniť zdravú sebadôveru tímu, rozvíjať konštruktívne vzťahy a dôveru medzi členmi tímu, teambuildingový program bude pre vás pravdepodobne najlepšou voľbou.

Dôležitým prínosom teambuildingu  je aj dobitie energie, zrelaxovanie členov tímu po a/alebo pred náročným obdobím. Zážitkové aktivity umožnia tímu  rozpoznať a uvedomiť si silné stránky, avšak odhalia aj potenciálne rizikové správanie členov, ktoré môže byť bariérou úspechu. Naši tréneri a kouči vedú tím k reflexii svojho fungovania a k tomu, aby dokázal skúsenosti z teambuildingu prepojiť a využiť  ich  v reálnom pracovnom prostredí. Teambuildingy prebiehajú rezidenčne, scenár a aktivity sú prispôsobené špecifikám cieľov, ktoré chce klient teambuidingom dosiahnuť. Fyzická náročnosť reflektuje požiadavky klienta.

Pomôžeme Vám rozvíjať sa a rásť.