Ako vo výberovom rozhovore rozpoznať aj neviditeľné

Výberový rozhovor trvá v priemere 50 minút. Je väčšinou na skúsenosti a šikovnosti toho, kto pohovor vedie, či za ten čas zistí všetky kľúčové informácie, ktoré potrebuje.

Biznis je v tomto smere neúprosný a rozprávať sa s kandidátom dlhšie, aby sme ho mali šancu spoznať je často považované za luxus. Na jednej strane je to veľká škoda. Pozrime sa však na toto obmedzenie aj ako na príležitosť hľadať efektívnejšie a skutočne fungujúce spôsoby, ako získať rozhodujúce informácie.

 

Hard skills, soft skills, osobnostné nastavenie

Overiť takzvané „hard skills“ sa dá pomerne jednoducho. Mnoho HR špecialistov, či recruiterov má pripravené testy. Na zistenie „soft-skills“ a kompetencií existujú tiež kvalitne prepracované a efektívne spôsoby vedenia rozhovoru (či už ide o Competency Based Interview, alebo techniku C-A-R-(E) a pod.). Ako však odhaliť v tak krátkom čase aj niečo tak komplexné ako osobnosť kandidáta?

Tu nám môžu účinne pomôcť psychodiagnostické nástroje, avšak sú situácie, keď ich z rôznych dôvodov nemôžeme alebo nechceme použiť. Je pritom mnoho výskumov, kde sa potvrdzuje, že uchádzači len vo veľmi málo prípadoch zlyhávajú kvôli nedostatku „hard skills“ (len približne 10-15% prípadov). Najčastejšou príčinou zlyhania výberu býva nesúlad medzi osobnostným nastavením a pozíciou alebo prístupom manažéra.

 

Ako z tejto situácie von?

Z tohto vyplýva, že môžeme urobiť 2 veci – nechať odhad osobnostných preferencií kandidáta na náš pocit a intuíciu, alebo nájsť časovo nenáročný, ale efektívny spôsob, ako sa v interview na tieto tendencie kandidáta spýtať.

Hoci som žena, nerada nechávam zásadné rozhodnutia len na intuíciu. Mám rada, keď môžem mať v ruke dôkazy, o ktoré sa pri rozhodovaní môžem oprieť. A verte mi, toto isté očakávajú väčšinou aj manažéri.

Situácia však nie je beznádejná. Dá sa to pomocou techniky Perfect Match Interview. Je to špecifický spôsob kladenia otázok a „čítania“ odpovedí kandidátov založený na poznatkoch neurolingvistického programovania, ktorí umožňuje odhaliť motivačné faktory a preferencie kandidáta. A čo je najlepšie? Výsledok sa dá zakresliť do jednoduchého grafického výstupu a celé Perfect Match Interview s kandidátom nezaberie viac než 10-15minút.

 

Najbližší kurz, kde si techniku Perfect Match Interview osvojíte, sa koná 14. – 15. februára 2018 v Bratislave.

Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete na tejto stránke.

Tešíme sa na Vás!

Dobrý výber pohovorom začína, ale nekončí

„Odchádzam z práce.“ hovorí mi Lenka nad šálkou kávy. „S mojim nadriadeným sa vôbec nedá vychádzať. Neustále mi vykresľuje také ciele, onaké ciele, nevníma vôbec, v akých problémoch sa topíme a k tomu všetkému ma ešte neustále diriguje a dýcha mi na krk. Už mám toho plné zuby!“

Celkom ma to prekvapilo. Lenka bola pred pár mesiacmi nadšená tým, že nastupuje do novej firmy na pozíciu, kde sa bude môcť plne realizovať a teraz toto… Kde nastala chyba?

Lenka je pravdepodobne jednou z minimálne 50 – 70% ľudí, ktorí podľa prieskumu Gullup inštitútu odchádzajú z práce kvôli svojmu manažérovi (http://news.gallup.com/businessjournal/182321/employees-lot-managers.aspx). Tento výskum má mnoho prienikov, mňa však v tomto momente zaujal jeden. Ako môžem už pri výbere ovplyvniť to, aby mi nový zamestnanec neodišiel v prvých mesiacoch po jeho umiestnení na pozícii? Táto otázka sa dá rozvinúť ešte konkrétnejšie:Ako viem zistiť, čo ho v práci bude tešiť a motivovať a čo naopak rozčuľovať? A ako toto pretlmočiť manažérovi?

Kandidát s manažérom by si mali „sadnúť“. A keď si nesadnú úplne, manažér by mal vedieť, ako sa správať tak, aby svojho nového člena tímu neodradil hneď na začiatku. Každý z nás sme totiž iným motivovaní, máme iný štýl práce a sme v inom prostredí efektívni.

Dobrá správa je, že mnohé z tohto sa dá pomerne presne zistiť. Keď budeme dostatočne pozorne sledovať ako sa kandidát správa a ako hovorí, môžeme pozorovať a odhaľovať nevedomé vzorce, ktoré prezradia o kandidátovi mnohé.

Vráťme sa k Lenke. Ako mohol vyzerať pohovor s ňou, aby sa odhalili niektoré jej kľúčové preferencie?

„Ako viete, že ste odviedli dobrú prácu?“ pýta sa príjemná HRistka.

Lenka sa chvíľu zamyslí. Nie je to jej prvý pohovor a väčšinou na stretnutia chodí dobre pripravená, ale takúto otázku ešte nedostala. Narovná sa však a pomaly odpovedá: „Hm, nad tým som sa nikdy veľmi nezamýšľala. Väčšinou mám zo svojej práce nejaký pocit – dobrý, alebo zlý. Viem, čo chcem dosiahnuť a ak sa mi to podarí podľa mojich predstáv, viem, že som odviedla dobrú prácu.“

HRistka Pavla si urobí krátku poznámku „interný“ do svojich podkladov, usmeje sa a pokladá ďalšiu otázku.

Z Lenkinej odpovede bolo totiž možné vyčítať, že bude z tých, ktorí majú štandardy dobrej práce ukotvené v sebe, čiže interne. O to menej bude pravdepodobne vyžadovať spätnú väzbu od okolia, v tomto smere bude skôr pôsobiť autonómne. Na druhej strane to však môže spôsobiť, že bude spätnú väzbu (vrátane konštruktívnej kritiky) bagatelizovať, pokiaľ nebude v súlade s jej vlastnými vnútornými štandardmi. Keby toto Lenkin manažér vedel, mohol prispôsobiť svoj prístup a nechať Lenke širšie pole pôsobnosti v rozhodovaní. Príliš častá spätná väzba, prehnaná pozornosť zo strany manažéra v tomto ohľade a snaha pomôcť cez jasné inštrukcie mohli byť v prípade Lenky totiž kontraproduktívne.

Toto všetko a ešte viac sa dá o človeku v rozhovore zistiť v pomerne krátkom čase. Je však potrebné sa správne pýtať a omnoho viac začať sledovať to „ako“ kandidát hovorí popri sledovaní, že „čo“ hovorí. Práve na tom je postavený nástroj LAB Profile (Learning and Behaviour Profile), ktorý vychádza z NLP (neurolingvistické programovanie).

Z tohto prístupu vychádza aj náš kurz Perfect Match, kde účastníkov učíme aké otázky do výberu pridať a ako dekódovať odpovede kandidátov tak, aby o nich zistili viac a boli aj pri ich nástupe pripravenejší.

Sú výsledky psychodiagnostiky prediktorom výkonu?

Mýtus alebo pravda

Jednou z požiadaviek, ktoré nám od našich klientov prichádzajú je požiadavka na zabezpečenie psychodiagnostického testovania v súvislosti s posúdením vhodnosti kandidáta na určitú pozíciu. Postup je zdanlivo jednoduchý (aj vďaka tomu, že väčšina takýchto aktivít je realizovaná dnes už virtuálne) a dá sa zhrnúť do pár krokov. Zistia sa kontaktné údaje, kandidátovi sa pošle prístup aj s inštrukciou na vyplnenie testovanej osobe, výsledky sa spracujú (vyhodnotia) a spracované sa odovzdajú klientovi. Naozaj týchto pár krokov stačí?   Dôvodom pre využívanie psychodiagnostických nástrojov je zvýšiť pravdepodobnosť, že nájdeme človeka, ktorý bude na pozícii podávať vysoký výkon, alebo aspoň dobrý výkon. Hlavnou myšlienkou je hľadanie súladu medzi pozíciou vo firme a človekom, ktorý túto pozíciu bude zastávať. Keďže pozícia je známou, neznámou v tejto rovnici ostáva uchádzač (alebo zamestnanec). Za účelom odhalenia tejto neznámej sa v biznise začali pred desiatkami rokov používať nástroje merajúce psychologické charakteristiky ľudí. Zároveň sa v mnohých aj odborných článkoch môžeme dočítať, že výsledky psychodiagnostických testov sú len slabým prediktorom výkonu.  

Prečo po nich teda HR profesionáli siahajú?

V správnych rukách a pri zodpovednom prístupe majú totiž šancu dať nám odpovede, ktoré by sme inak hľadali veľmi ťažko a zdĺhavo. V čom však tkvie najväčší problém? Hoci je jasné, čo sa od človeka na pozícii očakáva, často sú tieto očakávania zadefinované len cez rolu a úlohy, ktoré pracovník bude vykonávať. Tu však miešame hrušky s jablkami. Jedna vec sú úlohy a zodpovednosti, druhá kompetencie (alebo schopnosti a zručnosti), ktoré na ich efektívne vykonávanie človek potrebuje a ďalšia sú osobnostné charakteristiky, ktoré vplývajú na správanie.

 

výkon, kompetencie, osobnosť

Keď teda máme jasno v tom, čo je výkon a „odmeriame“ osobnosť, stále nám chýba kľúčový medzičlánok, ktorý by osobnosť a výkonové očakávania spojil a našiel medzi nimi súvislosť. Tu do procesu často vstupujem ja tým, že pátram po týchto súvislostiach. Musím však povedať, že bez relevantných vstupov zo strany zadávateľa (pracovník HR alebo manažér) moje úsilie ako aj skúsenosti a vedomosti zďaleka neprinášajú také ovocie ako by mohli.

Ako teda maximalizovať úžitok z použitia psychodiagnostických nástrojov?

V prvom rade pamätajte na to, že ide o komplexnejšiu záležitosť, než je poslanie prístupu na vyplnenie dotazníka a čakanie na jeho výsledok. Tu je niekoľko základných tipov pre skvalitnenie práce s psychodiagnostickými nástrojmi.

 1. Zadefinujte si základné otázky, na ktoré chcete dostať odpoveď.

Začnite definovaním/ výberom kompetencií a správania, ktoré napomáha efektívnemu napĺňaniu úloh vyplývajúcich z pozície. Určite si, čo o človeku a jeho osobnosti potrebujete vedieť na to, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť, či je ten správny.

 1. Určite si priority a  K.O. kritériá (ideálne ešte predtým, než začnete vyberať).

Psychodiagnostické nástroje vám môžu pomôcť získať veľké množstvo informácií, z ktorých niektoré sú kľúčové, niektoré zaujímavé a iné úplne irelevantné vzhľadom na pozíciu. Určite si, čo kam patrí ako aj hranice. Dokonalých pracovníkov je len málo, ale sú takí, ktorí sú vhodnejší a takí, ktorí sú menej.

 1. Kombinujte metódy, aby ste neplávali po povrchu, ale načreli do hĺbky.

Neuspokojte sa s tým, že máte k dispozícii výsledky psychodiagnostiky. Využite naplno aj tie najzákladnejšie metódy, ktoré máte k dispozícii. Prepojte interview s psychodiagnostickými nástrojmi. Ideálny a stále aj z pohľadu nákladov efektívny je postup v podobe „sendviča“: 1. interview –> výsledky psychodiagnostiky –> 2. interview. Pokiaľ ide o kľúčové pozície, kde ide o veľa, odporúčam siahnuť po kompletnom assessment centre, kde máte šancu vidieť kandidáta aj priamo v akcii.

Veta na záver

Akákoľvek odpoveď môže byť len tak presná, ako jednoznačne je zadefinovaná otázka. Ak si dáme len o málo väčšiu námahu pri konkretizovaní svojich požiadaviek, budeme mať šancu získať aj z psychodiagnostiky omnoho viac. A to je predsa ten hlavný dôvod, prečo po nej siahame.

Pre manažérov: ako získať spätnú väzbu

Informácie, ktoré potrebujeme, hoci nie vždy chceme:

Spätná väzba manažérom

Vyhraďte si chvíľu na zamyslenie a skúste si v duchu odpovedať na nasledovné otázky. Kedy naposledy vám dal niekto naozaj cennú spätnú väzbu? Informáciu o vás, o vašom správaní. Takú, ktorá vás dokázala posunúť dopredu. Aká bola vaša reakcia? Ako ste s takou informáciou naložili?

Spätná väzba ako podmienka prežitia

S pojmom „spätná väzba“ sa stretávame v rôznych oblastiach – od elektrotechniky, cez ekonómiu, biológiu, až po strategický manažment. Zlyhanie jej mechanizmov ohrozuje život. Spätná väzba nám totiž poskytuje informáciu ako ďalej – či veci fungujú ako majú a nie je treba nič meniť, alebo niečo v poriadku nie je a zmena je potrebná. A tak ako je potrebná pre prežitie na najzákladnejšej biologickej úrovni, je nevyhnutná pre prežitie organizácie a v organizácii. Aj preto sa vo svete manažérov považuje poskytovanie a prijímanie spätnej väzby za jednu zo základných interpersonálnych zručností. Bez nej ostávame zaslepení subjektívnym vnímaním vlastných schopností a správania. Hrozí riziko chybného rozhodnutia, čo sa v súčasnom dynamickom prostredí môže veľmi rýchlo vypomstiť nie len vám ako manažérovi, ale nakoniec aj celej firme.

Ako ju však získať? Ako zistiť, ako vaše správanie pôsobí na okolie, aby ste v prípade potreby vedeli potrebnú korekciu u seba vykonať? Najmä ak ste na pozícii manažéra, či dokonca riaditeľa, pravdepodobnosť, že dostanete úprimnú, konštruktívnu spätnú väzbu, klesá. Väčšinou viete, ako vás vníma nadriadený. Ale ako je to s ostatnými? A pritom, čím viac informácií a spätnej väzby získate, o to môžete byť lepší, efektívnejší. Hoci spätná väzba nie je sama o sebe zárukou posunu, je jeho kľúčovým predpokladom.

Trochu svetla do tmy

Folkman (2006) zisťoval ako je to so spätnou väzbou u 1000 manažérov. Pýtal sa ich podriadených, či ich manažéri aktívne vyhľadávajú príležitosti na získanie spätnej väzby. Len u 16% manažérov sa ich podriadení zhodli, že aktívne získavanie spätnej väzby je ich silnou stránkou. Asi vám hneď napadne otázka, že prečo sa len 16% manažérov zaujíma o to, ako sú vnímaní. Veď spätná väzba nám pomáha vidieť aj kvality a nedostatky, ktoré by sme si bez nej len ťažko všimli. Lepšie pochopiť čo sa deje nám pomôžu Folkmanove princípy, ktoré sformuloval v súvislosti s dávaním a prijímaním spätnej väzby

 1. Tým, že požiadate o spätnú väzbu, zvyšujete očakávanie druhej strany voči vám, že sa zmeníte. Veď prečo inak by ste si spätnú väzbu pýtali?
 2. Ak sa po prijatí spätnej väzby nezmeníte k lepšiemu, asi vás bude osoba, ktorá vám ju poskytla, vnímať negatívnejšie, než predtým.
 3. Je vysoká pravdepodobnosť, že nezmeníte nič, o čom ste presvedčený/á, že je potrebné zmeniť.
 4. Niekedy kritiku znášame naozaj ťažko a stáva sa, že namiesto jej prijatia máme sklon odmietať negatívnu spätnú väzbu aj s osobou, ktorá nám ju poskytuje.
 5. Pri narábaní so spätnou väzbou je najefektívnejšie prijať ju ako reálnu a pravdivú. Ten, kto vám ju dáva totiž vidí veci práve tak a jeho vnímanie je rovnako na realite založené ako to vaše.
 6. Na druhej strane je dobré, ak nájdete zdravú mieru prijatia spätnej väzby – nie je dobré ju ani úplne zavrhnúť, ale ani príliš dramatizovať.
 7. A možno najpozitívnejší princíp hovorí o tom, že proces zmeny začína v okamihu, kedy spätnú väzbu prijmete.

Napriek tomu, že nie je jednoduché spätnú väzbu prijať – a zistenia môžu byť občas bolestné – zvyčajne sú nakoniec veľmi cenné. Predstavte si situáciu, že sa mesiace pripravujete na nejakú skúšku, stojí vás to obrovské úsilie a mnoho času. Po mesiaci príde deň skúšky a vy si v strese prejdete všetkým, čo na vás bolo prichystané. Ako by ste sa cítili, keby ste sa však nikdy nedozvedeli, ako sa vám na skúške darilo, čo ste urobili dobre a čo nie. Takto by ste sa nikdy nemohli zlepšiť. V takejto situácii by ste asi aj „zlú správu“ privítali. A podobne by to malo byť aj so spätnou väzbou – mali by ste ju vítať ako príležitosť a nie vnímať ako otravnú povinnosť.

Čo teda môžete urobiť?

Pýtajte sa

Vo väčšine prípadov vám ľudia z okolia spätnú väzbu spontánne neposkytnú. O to menej, keď ide o informáciu negatívnu. Neostáva teda nič iné, len si túto informáciu vypýtať. Často sa asi stretnete s tým, že vám kolegovia, či podriadení nebudú ochotní otvorene odpovedať. Skúste im pomôcť tým, že ponúknete sebahodnotiaci výrok namiesto priamej otvorenej otázky. Pre väčšinu ľudí je jednoduchšie reagovať napr. na výrok „Myslím, že keď som pod tlakom, poskytujem príliš málo informácií, čo zbytočne situáciu ešte zhoršuje. Čo myslíš?“, ako na priamu otázku „Ako podľa teba reagujem pod tlakom?“

Stavte na anonymitu

Väčšinou je skutočne ťažké získať naozaj otvorenú a úprimnú spätnú väzbu osobne. Akonáhle si pýtate informáciu na seba priamo, musíte počítať s istým skreslením. Anonymita v tomto prípade „rozväzuje jazyk“. Jedným zo spôsobov ako ju zabezpečiť je zavedenie hodnotenia prostredníctvom metódy 360-stupňovej spätnej väzby. Takto získané informácie síce bývajú často negatívnejšie, ale zároveň aj omnoho presnejšie.

Neuspokojte sa s jedným zdrojom, jedným pohľadom na seba

Viacnásobné hodnotenie vám prinesie omnoho bohatší pohľad na seba v rôznych situáciách. Napomôže vám odhaliť váše typické správanie spôsobom, aký hodnotenie len zo strany nadriadeného nemôže nikdy poskytnúť. Napríklad nadriadený si môže vytvárať názor na vašu prácu s podriadenými len na základe výsledkov vášho tímu/ oddelenia. Omnoho relevantnejšie je pýtať sa priamo podriadených. Nadriadený vám však bude pravdepodobne vedieť dať lepšiu informáciu ohľadom vášho sebavedomého vystupovania voči autoritám, strategického a koncepčného zmýšľania, prezentácie problémov a ich riešení, orientácie na cieľ a zlepšovania. Zákazníci vedia najviac o vašej zákazníckej orientácii, teda ako ste ochotný ich vypočuť, ako rozumiete ich potrebám a reagujete na ne, ako sa staviate k riešeniu problémov a podobne. Kolegovia vám zas môžu ponúknuť svoj pohľad na vaše vyjednávacie zručnosti, ako vnímajú vašu osobnú integritu, či ste ochotný hľadať prieniky medzi vašimi záujmami a ich záujmami. Podriadený sú zas najlepším zdrojom spätnej väzby ohľadom vášho každodenného správania sa v roli lídra a manažéra, ako sa vám darí delegovať, rozvíjať ich a byť prístupný. Často sa stáva, že hodnotenie od rôznych hodnotiteľov je podobné, ale odlišné od vášho sebahodnotenia. Hoci videnie samého seba je tiež dôležitým vstupom, neberte ho ako fakt, kým si tento pohľad neoveríte prostredníctvom niekoho ďalšieho. Vaše sebapoznanie dáva často lepšiu odpoveď na otázku, prečo sa správate ako sa správate, než na to, ako vaše správanie pôsobí na okolie.

Ľudí, ktorí vám majú dať spätnú väzbu si vyberajte poctivo

Je zbytočné žiadať spätnú väzbu od ľudí, ktorí vás poznajú len málo. Vyberte si tých, ktorí s vami majú skúsenosť a vedia sa vyjadriť k vášmu fungovaniu. Je jedno, či sú to priatelia, alebo menej spriaznení kolegovia, je totiž pravdepodobné, že vaše silné a slabé stránky identifikujú obidve skupiny.

Neporovnávajte sa s  inými

Jedna z prvých otázok, ktoré zvyknem dostávať od manažérov, pri konzultácii k výsledkom 360-stupňovej spätnej väzby, je: „Ako som na tom v porovnaní s ostatnými?“. Odpoveď na túto otázku je možno zaujímavá, ale určite nie veľmi užitočná. Ako ovplyvní vaše „umiestnenie“ medzi kolegami informácie, ktoré ste dostali v spätnej väzbe? Cieľom je lepšie sebapoznanie, nie poraziť druhých. Radšej sa zamerajte na hľadanie odpovedí na otázky typu: Prečo ma takto ľudia v mojom okolí vnímajú? Čo ma vedie k takému správaniu? Kde sú moje silné stránky? Čo by som mal vylepšiť? A ako na to?

Získavajte spätnú väzbu priebežne

Informácie, ktoré dostanete na hodnotiacom rozhovore, alebo ako výstup z 360-stupňovej spätnej väzby nech vám slúžia ako pravidelný impulz, ale nie jediný. Svoj pokrok sledujte priebežne, nie len raz do roka. Môžete si napríklad nájsť osobu, ktorá vám bude robiť partnera pri rozvoji. Niekoho, kto bude vedieť, na čom aktuálne pracujete, čo sa snažíte zlepšiť a bude vám na tieto oblasti priebežne dávať spätnú väzbu. Len takto budete vedieť, či sa váš rozvoj posúva žiaducim smerom a tempom.

Úhlavnými nepriateľmi spätnej väzby sú arogancia a neochota ju prijať

Ak vás ľudia vnímajú ako človeka, ktorý si o sebe myslí, že je dokonalý a nepotrebuje sa zlepšovať, prináša to so sebou hneď dve riziká. Jedným je, že nebudú vidieť dôvod poskytovať vám spätnú väzbu. Druhým rizikom je, že keď dostanú príležitosť vyjadriť svoj pohľad na vás, bude omnoho černejší, než je skutočnosť.

Nikdy nezabúdajte na cieľ

Ciele získavania spätnej väzby sú dva, ktoré na seba tesne nadväzujú:

 • skvalitniť a zobjektívniť sebaobraz, teda poznania svojich silných a slabých stránok;
 • na základe lepšieho sebapoznania cielenejšie pracovať na sebe a svojom rozvoji.

Mgr. Katarína Krištofičová, konzultantka, ADDA Consultants, s.r.o.
Publikované: časopis ZISK, apríl 2012.

Psychodiagnostika – zaklínadlo v rukách čarodejníka

„Dobrý deň. Áno, dostali sme od vás podklady ku kandidátke. V súvislosti s tým by som sa rada spýtala na výsledky psychodiagnostiky, ktoré ste poslali. Mohli by ste nám k nim povedať niečo viac?“ Očakávanej odpovede som sa však nedočkala, teda aspoň nie v takom rozsahu, ako by som potrebovala. Výsledky som teda držala v ruke netušiac, ako z nich vyčítať všetko, čo mohli ponúknuť a isto toho nebolo málo. Bola to škoda. Snahu dopátrať sa k nejakým infromáciám ohľadom metód použitých v tejto batérii som nakoniec vzdala. A tak som pri zostavovaní assessment centra zaradila do programu psychodiagnostické metódy, ktorým som však pre zmenu rozumela, ich výsledkom dôverovala a hlavne som ich považovala z hľadiska daného výberu za relevantné. Dalo sa však určite predísť zdvojenému „testovaniu“ tejto kadidátky, keby…

Psychodiagnostika je pre mnohých ako zaklínadlo, ktoré dokáže divy. Za istých podmienok to tak môže byť, ale nič nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A ako zaklínadlo musí byť vyslovené z úst čarodejníka v správnej situácii, aj psychodiagnostické metódy prinesú odpovede len tým, ktorí s nimi vedia narábať.
Čo všetko psychodiagnostika môže ponúknuť? Alebo začnime z iného konca, čo si pod tým pojmom vlastne predstaviť? Je to široký pojem, ktorý patrí pôvodne a prevažne do komeptencie psychológov, hoci dnes už nie výlučne a je čoraz viac dotazníkov a testov, s ktorými môžu pracovať aj nepsychológovia. Už názov naznačuje, že ide o pomenovanie pre diagnostické nástroje, pomocou ktorých odhaľujeme psychické vlastnosti človeka a jeho psychické schopnosti. Existuje široká paleta psychodiagnostických nástrojov, ktorých účelom je poskytnúť hlbší pohľad na človeka. V biznise s ňou prídeme obvykle do kontaktu pri rôznych výberoch – výber z externých kandidátov, interný výber, povýšenie, či výbery do talent programov, projektových tímov atď.. Najmä pokiaľ ide o kľúčové pozície – vtedy si každý personalista, či manažér chce kandidáta „preklepnúť“ z každej možnej strany. A tak sa vo veľkom pohovoruje, testuje a overuje. Osobnostné dotazníky však často zohrávajú svoju rolu aj pri rozvoji – dokážu poskytnúť informácie, od ktorých sa môže človek odraziť. Stačí však toľko v krátkom didaktickom okienku a poďme sa radšej venovať praktickým otázkam a problémom – môžeme to nazvať aj „malé pätoro psychodiagnostiky“.

1. Čo a prečo
Pomerne častá požiadavka zo strany klientov, s ktorou sa stretávame je zaradiť do programu assessment/development centra alebo dokonca tréningu aj nejaký osobnostný dotazník. Požiadavka nie je úplne neopodstatnená, ale slovo „nejaký“ vzbudzuje vo mne isté pochybosti, resp. otázky. Áno, psychodiagnostika dodáva výberu, alebo assessment centru punc dôležitosti a závažnosti (teda ešte väčší než majú aj bez toho), ale to by nemalo byť cieľom. Prvoplánové použitie môže byť v lepšom prípade len zbytočné a drahé, v tom horšom vyslovene kontraproduktívne. Psychodiagnostika by mala vždy sledovať určitý, jasne definovaný cieľ. Kľúčové je vedieť „Čo chcem zistiť?“ a „Prečo je dôležité práve toto vedieť?“

2. Byť, či nebyť „IN“
Aj psychodiagnostika podlieha akýmsi módnym trendom. Je často až zarážajúce, ako veľmi.
„Máte predstavu aj o konkrétnom dotazníku, ktorý by ste chceli použiť?“ pýtam sa na stretnutí s klientom. „Vlastne, áno. Nedávno som na jednej konferencii videl výstup z jedného dotazníka a skutočne ma oslovil. Aj kolegyňa zo susednej firmy si ho veľmi pochvaľovala.“ odpovedal klient s nadšením. „Čo vás na tom dotazníku oslovilo?“ snažila som sa zistiť čo najviac pred tým, než ho zaradíme. „Nuž, správa bola veľmi prehľadná, vizuálne prepracovaná. Škály sú zrozumiteľné a tak si myslím, že ľudia im lepšie porozumejú a ľahšie ich aj prijmú. A aj tá kolegyňa hovorila, že u nich sa veľmi ujal.“ odpovedal klient. Po ďalších pár minútach rozhovoru o danom dotazníku nám však bolo obom jasné, že nech je daný dotazník akokoľvek úžasný, odpovede na otázky, ktoré trápili nás, nám neponúkne. To, čo je „trendy“ totiž nie je vždy aj najlepšou možnou alternatívou. Niekedy sa necháme strhnúť dobre mienenými odporúčaniami, alebo marketingovou kampaňou psychodiagnostického nástroja a náš pôvodný zámer sa akosi vytratí z rozhodovania. Samozrejme, trendy sledovať nie je na škodu, sú akýmsi ukazovateľom rozvoja v danej oblasti. Nesmieme však zabúdať na to, že nesústredený (resp. neuvážený) výber konkrétneho nástroja nebude mať s pravdepodobne žiaden prínos.

3. Nie je nástroj ako nástroj
Ani keď máme jasno v tom, čo chceme zistiť, aj prečo je to dôležité a nenecháme sa zbytočne ovplyvniť najnovšími trendami v tejto oblasti, nemáme ešte „vyhraté“. „Poviete mi, prosím vás, ako odpovede na tie otázky v dotazníku mohli znamenať to, čo mám tu vo výsledkoch? Veď to spolu nijako nesúviselo.“ pýtal sa ma takmer s výčitkou kandidát počas konzultácie k výsledkom. S touto otázkou sa stretávam pomerne často a je v podstate oprávnená. Prečo by sme mali slepo veriť, že dotazník skutočne odhaľuje to, čo deklaruje, že odhaľuje? Moja odpoveď je – nemali. Slepo veriť by sme určite nemali. V praxi by sme mali používať len psychometricky validné a reliabilné nástroje – t.j. dotazníky alebo testy majú spoľahlivo merať to, čo deklarujú, že merajú. Keď sa teda rozhodujeme využiť niektorú z psychodiagnostických metód, určite by sme sa mali pozrieť na jej validitu a reliabilitu. Zjednodušene validita vyjadruje do akej miery máme istotu, čo test meria alebo predpovedá, teda s akou presnosťou výsledky predpovedajú budúce správanie, či výkon človeka. Reliabilita je stabilitou merania v čase, potvrdzuje, že otázky sú jednoznačné a všetkým rovnako zrozumiteľné.
Pri výbere metódy, ktorú použijeme je tiež dôležité dbať na to, aby bola prispôsobená na populáciu, ktorú testujeme. V rámci rozvojových programov sa používa viacero dotazníkov, ktoré nie sú štandardizované na slovenskú populáciu. Avšak pri výberoch, či kariérnych posunoch by sme si určite mali zakaždým overiť, či takáto štandardizácia pri danom teste, či dotazníku existuje a ak nie, odporúčam sa ho vzdať a vybrať si radšej iný.

Pri osobnostných dotazníkoch ostáva ešte veľmi citlivou otázkou aj tendencia ľudí „prikrášľovať sa“. Naučila som sa nenahliadať na tento sklon negatívne. Dokonca niektorí odborníci nabádajú vnímať ho skôr pozitívne, tvrdiac, že ide o prejav motivácie, snahy a schopnosti vytvárať o sebe dobrý obraz. Mať však v dotazníku „lži skóre“ (alebo zodpovedajúcu alternatívu), ktoré odhaľuje, či sa môžem u kandidáta, či zamestnanca spoľahnúť na výsledok, ktorý mu v dotazníku vyšiel, považujem v určitých situáciách za nutné. Teda najmä pokiaľ ide o výbery.

4. Psychodiagnostika nepatrí do rúk hocikomu
Možno to znie trochu naduto, ale má to svoje opodstatnenie. Veď dali by ste si vyšetriť napríklad chrup niekomu, kto síce má oblečený plášť, na tvári rúšku a v ruke stomatologické zrkadielko a vŕtačku, ale diplom zubára nemá? A tak je relevantné aj od ľudí, ktorí narábajú s psychodiagnostickými metódami vyžadovať, aby na to mali oprávnenie. Sú dotazníky, kde stačí psychologické vzdelanie. Často to však nie je postačujúcou podmienkou a treba mať absolvovaný aj špeciálny výcvik ukončený certifikáciou. Pri iných metódach sa zas netrvá na psychologickom vzdelaní, dôležitá je práve certifikácia. Je dobré vedieť, pri ktorej metóde sú aké podmienky a poveriť prácou s ňou človeka, ktorý ich spĺňa. Aby sme nenarobili viac škody, ako úžitku…

5. Výsledky psychodiagnostiky nie sú alfou a omegou
Som zástancom metafory, ktorú som použila v úvode – psychodiagnostika podľa mna je mocným zaklínadlom v rukách čarodejníka, avšak… Ani ona nie je vševedúca a všemocná, dokonca má od toho veľmi ďaleko. Skúsenosti hovoria, že jedna vec je, čo zistíme o uchádzačovi, či zamestnancovi prostredníctvom psychodiagnostických metód, napriek tomu nám to nepovie všetko o ňom a ani o tom, čo nás zaujíma najviac – a to je jeho budúci pracovný výkon. Ten je totiž okrem osobnosti ovplyvnený mnohými inými premennými ako prostredie v akom pracuje, prístup, s ktorým sa k nemu pristupuje a pod. Pričom tieto dve zložky – osobnosť a prostredie sú dve premenné v tej istej rovnici a vzájomne sa ovplyvňujú. Správanie v práci i výkon sú teda výsledkom tak osobnostných ako aj situačných faktorov. Infromácie získané pomocou psychodiagnostiky sú cenné, ale nie postačujúce pre mnohé rozhodnutia v rámci riadenia ľudských zdrojov.

Tak áno, alebo nie?
Pre mňa jednoznačne áno. Sú informácie, ktoré by som sa o kandidátoch, alebo účastníkoch našich assessment/ development centier či tréningov nedozvedela bez psychodiagnostických metód. Alebo ak aj áno, trvalo by to pridlho a obávala by som vlastnej neobjektívnosti. Ale tak, ako pri každom nástroji aj tu platí – dobrý sluha, zlý pán.

Malý tip na záver:
V prípade, že si chcete preveriť nejaký test, či dotazník a ide o metodiku používanú aj v zahraničí, svoj odborný a nezávislý pohľad ponúka The British Psycgological Society na stránke: http://www.psychtesting.org.uk/test-registration-and-test-reviews/test-reviews.cfm. Na danej stránke nájdete databázu testov/dotazníkov aj s ich hodnotením (niektoré informácie sú zdarma, plná verzia je spoplatnená).

Mgr. Katarína Krištofičová, Junior Consultant, ADDA Consultants, s.r.o.
Zdroj: časopis ZISK, jún/júl 2012

Staré témy, nová generácia

„To bola učebnicová odpoveď človeka patriaceho do generácie Y.“ – týmito slovami zhodnotila nedávno moja kolegyňa jedného z účastníkov tréningu, ktorý viedla. Keď sa mali účastníci predstaviť a povedať, kde sa práve vo svojom živote nachádzajú a kam smerujú, odpovedal tento účastník, že pracuje ako špecialista, zatiaľ ho to baví a chce, aby to tak ostalo. Ak sa však vyskytne niečo zaujímavejšie, nebude asi veľmi otáľať. Zamyslela som sa nad tým a nezdalo sa mi na tom nič zvláštne. Aká normálna túžba a „obyčajný“ postoj. Kto by už len nechcel, aby ho práca bavila? A je predsa úplne prirodzené, že prijmem ponuku, ktorá je výhodnejšia, ak sa vyskytne. A ako sa podľa niečoho takého dá usudzovať, že niekto patrí k určitej skupine? A predsa odpoveď tohto účastníka môže napovedať mnohé.

 

V poslednej dobe sa začalo viac rozprávať na tému generácia Y. V pracovnom prostredí sa štandardne pohybujú približne štyri generácie. Každá z nich je niečím charakteristická, „poznačená“ svojou dobou. Generačné kohorty zdieľajú kultúrne, politické a ekonomické skúsenosti a majú podobný pohľad na svet a hodnoty. Toto je dôvod, prečo sú deti dneška iné ako deti pred dvadsiatimi rokmi a mladí dospelí aktuálne vstupujúci do pracovného procesu iní ako tí, spred dvadsiatich rokov. „Oni sú úplne iní, ako sme boli my.“ počuť často z úst niektorej zo starších generácií a je to naozaj tak. Nejde však o nič negatívne, je to len holý fakt.

 

Pre milovníkov čísel

Na Slovensku je približne 2,7 milióna pracujúcich (rok 2010). Sú to ľudia patriaci do rôznych generácií. Tieto sa zvyknú rozdeľovať podľa obdobia, v ktorom sa narodili: veteráni (narodení medzi rokmi 1939 a 1947), povojnová generácia, tzv. „baby boomers“ (1948 – 1963), generácia X (1964 – 1978) a generácia Y (1979 – 1991). Znamená to, že približne 0,5 % slovenskej pracovnej populácie patrí ku generácii veteránov a 23,5 % ku generácii „baby boomers“. V súčasnosti najväčšiu časť pracujúcich Slovákov tvorí generácia X s podielom 39 %. Generácia Y sa pomaly, ale isto stáva najpočetnejšou skupinou na trhu práce (v súčasnosti cca 36,5 %).

 

Prečo sa vôbec témou generácií zaoberať?

Pochopenie generácií môže pomôcť organizáciám, ale aj samotným manažérom k zefektívneniu prístupov k svojim ľuďom. Môže sa to odraziť v podstate vo všetkom, čo práca s ľuďmi obnáša – výberom počnúc, cez ich motiváciu, zadávanie úloh či rozvoj a kariérny rast, ale aj vytváranie tímov. Zistenia z rôznych výskumov ukazujú, že napriek tomu, že sme všetci ľudia a sú veci, ktoré máme spoločné, má zmysel zaoberať sa aj tým, v čom sa líšime. Každý zamestnávateľ a manažér chce, aby ľudia, s ktorými pracuje podávali čo najlepší výkon. Toto mu umožní práve hľadanie rovnováhy medzi štandardizovanými prístupmi k vedeniu ľudí a prispôsobovaním svojho prístupu tak, aby oslovil ašpirácie, ambície a postoje jednotlivcov. Pochopením životných skúseností, mentálnych modelov a hodnotových rebríčkov zamestnancov je kľúčom k ich motivácii a zaangažovaniu.

 

Ľudia viac pripomínajú svoju dobu, ako svojich rodičov

Prečo je však práve generácia Y tá, o ktorej sa teraz toľko hovorí? Sú asi dva hlavné dôvody, prečo by to tak mohlo byť. Prvým je demografia a zastúpenie generácie Y medzi pracujúcimi ľuďmi. Generácia Y je vo všeobecnosti druhou najväčšou generáciou (po generácii „baby boomers“) a čoskoro sa stane najpočetnejšou skupinou na trhu práce. Toto núti manažérov zamýšľať sa nad tým, ako s týmito ľuďmi pracovať tak, aby mohli prinášať čo najväčšiu pridanú hodnotu firme. Druhým dôvodom môže byť, že oproti generáciám, ktoré predchádzali generácii Y, je táto v mnohom veľmi odlišná. Tak je aspoň vnímaná. Vyžaduje teda iné, nové prístupy pri práci s ľuďmi, ktorí do nej patria.

 

Sú takí, akí sú. Ale prečo?

Čo teda spôsobuje, že generácia Y je taká, aká je? Žiadna iná generácia nevyrastala v období takého ekonomického blahobytu a množstva voľného času. Vďaka zaneprázdneným a finančne „zdatným“ rodičom je to najviac zabávaná generácia (počas svojho detstva a  adolescencie). Avšak tiež je to generácia, ktorá už doplatila na úspech svojich rodičov(rozvody, chýbajúci rodič v rodine, choroby spojené so stresom). Toto u nich zanechalo stopu v podobe dezilúzie, čo sa materializmu týka.

 

Vplyv technického rozvoja na túto generáciu je nepopierateľný. Je to prvá generácia, ktorá nezažila svet bez počítačov. Akákoľvek informácia je len toľko vzdialená, ako najbližšie pripojenie na internet. Televízia je absolútnou samozrejmosťou a reklamy túto generáciu zasypávajú z každej strany. Toto nevyhnutne vzbudzuje obrovskú túžbu po úprimnej a priamej komunikácii, ktorá im napomôže nájsť smer. Tiež to však spôsobilo, že účinný komunikačný štýl pre túto generáciu je niečo úplne iné, ako pre jej predchodcov. Vizuálna a interaktívna, to je komunikácia, akú uprednostňujú, akej najlepšie rozumejú.

 

Povedz, aké hodnoty vyznávaš, poviem ti, ku ktorej generácii patríš

V jednom z prieskumov venovaných generácii Y autori zistili (podľa M. McCrindle), že plat je pre nich až šiesta najdôležitejšia vec pri rozhodovaní sa o prijatí pracovnej pozície. Predstavitelia starších generácií môžu byť týmto celkom zaskočení, keďže pre nich materiálne zabezpečenie znamená omnoho viac. Starší manažéri môžu byť rozčarovaní, keď sa motivácia ich mladších podriadených zvýšením platu minie očakávaným účinkom. Čo  sú teda ich priority, čo generácia Y považuje za hodnotu?

 

Generácia Y prikladá omnoho väčšiu dôležitosť možnosti rozvoja, manažérskemu štýlu, slobode a flexibilite pri práci, spoločným aktivitám s kolegami a nefinančným odmenám. Hľadá v práci zábavu – už im nestačí, že ich práca uživí. Nielenže chcú, aby ich práca bavila, ale potrebujú, aby ich napĺňala, dávala im „vyšší“ zmysel – hodnotou je pre nich pomoc a práca pre druhých. Ak zmysel nenachádzajú priamo pri plnení pracovných povinností, hľadajú ho vo voľnom čase. Mnoho z nich sa venuje dobrovoľníctvu, hľadajú naplnenie v neziskových organizáciách, zaujímajú sa o sociálne a environmentálne témy a otázky ľudských práv.

 

Podobné zistenia priniesol aj výskum R. Warrenfeltza. Generácia Y oproti ostatným generáciám významne vyššie skórovala práve v hodnotách hedonizmus (práca hrou) a altruizmus (blaho ostatných). Taktiež je pre nich dôležité uznanie a silná potreba prináležať ku skupine, komunite (afiliácia).

 

Work-life balance v podaní generácie Y

Generácia Y nemá problém pracovať nadčas, pokiaľ je za to patrične ohodnotená. Súkromný čas, o ktorý sa týmto prístupom často ukracuje, si nahrádza po svojom. Je pre ňu typické, že pri hľadaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom sa tieto dve veci snaží jednoducho skĺbiť, resp. spojiť. Tak sa stáva, že predstavitelia tejto generácie priateľov nemajú tak, ako generácie pred nimi,  z prostredia mimopracovného, ale práve naopak, majú tendenciu budovať si svoju sociálnu sieť priamo na pracovisku. Kolegovia spolu trávia víkendy, majú často spoločné voľnočasové aktivity. Tým, že spolu strávia veľa času aj na pracovisku, nepotrebujú vkladať toľko energie do budovania a udržiavania kontaktov v inom čase.

 

Lojalita? Áno, ale po svojom

Lojalita v podaní zástupcov generácie Y naberá úplne iné rozmery, než v podaní napríklad ich rodičov, teda generácie „baby boomers“. Väčšina mladých už nevidí svoju budúcnosť v horizonte 2-3 rokov u svojho aktuálneho zamestnávateľa. Pracujú však s obrovským nasadením a v danej chvíli sú pre „svoju“ organizáciu pripravení urobiť maximum, často omnoho viac, ako ich starší kolegovia. „Dám teraz všetko čo mám, ale nemôžte ma tu držať.“ – to by mohlo byť heslom, ktoré vystihuje ich postoj k zamestnávateľovi.

 

 

Potreba afiliácie, hedonizmus, potreba uznania, altruizmus a flexibilita (organizácia pracovného času) patria medzi atribúty, v ktorých sa generácia Y najciteľnejšie odlišuje od svojich predchodcov. Na druhej strane, treba mať neustále na pamäti fakt, že všetci sme ľudia. Zdieľame spoločný základný súbor hodnôt, ktoré vyznávame a sú základné potreby, ktoré všetci musíme mať naplnené. Je však ale rozdiel v tom, čomu prikladáme väčšiu váhu, čo má pre ktorú generáciu vyššiu prioritu.

 

Nie sú jediní

Venovať sa generácii Y má svoje opodstatnenie. Určite však nie sú jediní, na ktorých by mala byť upriamená pozornosť. Rozdelenie ľudí do generácií, poznanie ich charakteristík nám dáva omnoho viac, než len vodítko k práci s nimi ako samostatnými skupinami. V takmer žiadnej spoločnosti sa nestretneme s tým, že by v nej pracovali výlučne ľudia z jednej generácie.

Rôzny pohľad na svet môže spôsobovať vzájomné nepochopenie a je často živnou pôdou pre vznik konfliktov. Poznanie rozdielov napomáha zmierňovať prípadné „trecie plochy“. Pochopenie pôvodu konfliktu zas napomáha jeho vyjasneniu a vyriešeniu. Riadiť multigeneračné pracovisko je náročné, avšak poznanie toho, čo je pre ktorú typické môže manažérom mnohé veci uľahčiť.

 

Čo teda robiť?

V prvom rade je dobré vedieť. Informácie slúžia ako základ, odrazový mostík k akcii. Viem koho máme v tíme? Viem, čo moji ľudia potrebujú a aké hodnoty vyznávajú? Je na každom manažérovi, aby poznal svojich zamestnancov. Mal by analyzovať ľudské zdroje, ktoré má k dispozícii aj z pohľadu generácií, ku ktorým patria, zisťovať ich pohľad na veci a vedieť, čo ich motivuje. Na základe týchto informácií potom usmerňovať svoj prístup, komunikáciu a ponuku, ktorú zamestnancom dávam za účelom ich vtiahnutia a zaangažovania.

 

Taktiež poznanie zloženia tímu a charakteristík jednotlivých generácií umožňuje zlepšiť tímovú spoluprácu a teda zefektívniť prácu danej skupiny. Je však potrebné hľadať nie len rozlišujúce charakteristiky, ale aj spoločné črty, na ktorých sa dá stavať.

 

 

Zdroj: Časopis Zisk, december 2011