Nobody is perfect, ale môže byť

Nobody is perfect

Nobody is perfect, ale môže byť

Často krát dostávame otázku, o čom je kurz Perfect Match a čo je jeho kľúčovou pridanou hodnotou pre pracovníka HR?

Prichádzame s odpoveďou. Aj príkladom.

Vaše HR príde z kurzu „vyzbrojené“ technikou Perfect Match Interview, ktorá rýchlo odhalí preferencie kandidáta a očakávania manažéra v 8 najkritickejších oblastiach, kde sa zamestnancov pracovný štýl a očakávania na pozíciu najčastejšie rozlišujú.

Ako to vyzerá v praxi a prečo to má zmysel?

Predstavte si, že obsadzujete voľnú pozíciu. Na pohovoroch ste zistili, že kandidát väčšinu požiadaviek na kvalifikáciu a skúsenosti spĺňal, prejavil aj potrebné kompetencie, manažér ho schválil, takže kandidáta ste prijali. Ideálne.

Možno ste ako skúsený recruiter intuitívne zavnímali, že ide o človeka, ktorý má radšej, keď si môže so svojím nadriadeným často ujasňovať, či robí danú prácu dobre a dostáva pravidelnú spätnú väzbu. Rád vťahuje manažéra, keď treba urobiť nejaké rozhodnutia a v takomto nastavení sa cíti najviac motivovaný.

Manažér má ale očakávanie (nevyslovené a možno nevedomé), že chce človeka, ktorý sa dokáže rozhodovať a fungovať samostatnejšie a nebude tak často vyžadovať spätnú väzbu.

Samozrejme, v prvotných týždňoch (niekedy mesiacoch) je prirodzené ujasňovať si, čo sú štandardy na danej pozícii. Po nástupnom období však prichádza čas, kedy začnú očakávania manažéra na samostatnosť zamestnanca a zamestnancova preferencia častej spätnej väzby kolidovať.

Zamyslite sa, aké by to bolo, keby ste zistili tieto odlišnosti a adresovali ich už v začiatkoch?

Aká by bola Vaša komunikácia s manažérom? Ako by vyzeralo adaptačné obdobie nového zamestnanca? Koľkým predčasným odchodom by sa tak predišlo?

Cieľom nie je, kvôli týmto odlišnostiam, kandidáta neprijať. Takýto luxus si nemôžeme dovoliť. Snahou je tieto rozdiely vopred odhaliť a manažéra na ne upozorniť. Dať mu návrhy, ako s daným zamestnancom pracovať (napríklad, že zo začiatku si môže vyžadovať plynulé zabehnutie tohto kandidáta poskytovanie častejšej spätnej väzby a následne jasne komunikovať svoje očakávania o samostatnosti).

Preferencie kandidáta sú preferovaný spôsob, nie nutnosť. Preto aj kandidát, ktorý preferuje častú spätnú väzbu, sa vie po čase nastaviť na fungovanie, kedy je samostatný. Je však rozdiel, či je tento proces riadený a otvorene komunikovaný verzus, keď sa deje náhodne. Nedostatok komunikácie v tomto prípade môže viesť k frustrácii zamestnanca z toho, že nevie, či robí prácu dobre a manažéra, že má nesamostatného podriadeného. Nakoniec to skončí späť u vás. Riešite konflikty, demotiváciu, rozvoj alebo hľadáte ďalšieho človeka na tú istú pozíciu.

Technika Perfect Match Interview vám v tom spraví poriadok. Odhalí preferencie kandidáta a očakávania manažéra v 8 najkritickejších oblastiach. Výstupom je jednoduchý graficky znázornený profil s porovnaním. To všetko počas 10 minútového rozhovoru s kandidátom na pohovore a 12 minútového rozhovoru s manažérom pred alebo po pohovoroch.

Najbližší kurz, kde si techniku Perfect Match Interview osvojíte, sa koná v 5.- 6. apríla v Bratislave. Nenechajte si ujsť príležitosť získať ho za výhodnejšiu cenu pri prihlásení sa do 24.2.2017.

Viac informácii a možnosť prihlásiť sa nájdete na tejto stránke.

Tešíme sa na Vás!