Ochutnávkový workshop Lumina Taster Day a e-Simulator: Inšpirácia pre rozvoj a výber jednotlivcov, tímov a manažérov

Ochutnávkový workshop Lumina Taster Day a e-Simulator: Inšpirácia pre rozvoj a výber jednotlivcov, tímov a manažérov

Vo februári 20.2.2015 sme v Bratislave zorganizovali dva ochutnávkové workshopy inovatívnych nástrojov PinsightLumina Learning vyvíjaných v USA a Veľkej Británii.

Učastníci sa na workshopoch zoznámili s unikátnym nástrojom na výber a rozvoj manažérov Pinsightšpičkovým psychodiagnostickým nástrojom Lumina Learning, ktorý pokryje rozvojové potreby vašich ľudí od psychodiagnostiky až po vystavanie tréningu, či teambuildingu. 

Ochutnávkové workshopy organizujeme viac krát do roka. Termíny nájdete na tejto stránke.