Aj manažéri považujú Perfect Match Interview za užitočné

Aj manažéri považujú Perfect Match Interview za užitočné

Počas môjho pôsobenia v medzinárodnej spoločnosti na recruitingu som veľmi vnímala, aké môžu byť “strasti” práce recruitera.

Jednou z najvýraznejších bolo práve zmätenie a frustrácia oboch strán (recruiter a manažér), keď recruiter posiela kandidátov na schválenie a manažér ich neustále odmieta, ale nevie povedať prečo a čo by mu vyhovovalo.

O to viac ma potešili správy od absolventov nášho kurzu, že technika Perfect Match Interview naozaj funguje a pri výberoch ju účinne využívajú. Podelili sa o skúsenosti, keď robili Perfect Match Inteview (PMI) s manažérmi.

V rámci techniky robili s manažérmi krátke 10 minútové interviá, ktoré im pomohliobjasniť potreby a očakávania manažéra pre danú pozíciu a prácu budúceho zamestnanca.

Daniela Tóthová, HR Specialist zo spoločnosti Slovenské Cukrovary, ktorá absolvovala kurz Perfect Match 27.-28. januára, sa o rozhovoroch s manažérmi vyjadrila:

„Manažéri, s ktorými som sa rozprávala oceňovali novú iskru do procesu náboru a výberu. Podľa nich je lepšie prejsť si takto požiadavky na kandidáta ako iba vyplniť špecifikáciu pracovného miesta.“

“Môžem citovať jednu kolegyňu (manažérku): „tie otázky sú perfektné, aj na základe nich viem lepšie identifikovať pozíciu, ktorú by som chcela náborovať a viem akého človeka by som chcela na tej pozícii mať”

Ďalšia absolventka, Petra Mutišová, Recruiter zo spoločnosti Regional Card Processing Center, absolvovala kurz Perfect Match 27.-28. januára, sa o PMI vyjadrila takto:

“Keď som prvýkrát skúšala túto formu zistenia požiadaviek na uchádzača, manažérka sa trošku potrápila miestami s odpoveďami.
Pýtala som sa jej na feedback po rozhovore a povedala, že jej otázky pomohli pozrieť sa na pozíciu cez inú optiku. Uvítala to.”

Ďalšia absolventka kurzu, Norika Božgaiová, Personalista zo spoločnosti SECOP, s.r.o. Zlaté Moravce, absolvovala kurz Perfect Match 27.-28. januára, sa vyjadrila:

“Manažéri prijali PMI veľmi dobre. Na niektoré otázky reagovali veľmi prekvapene a s otázkou „čo?“. Následne však boli pozitívne prekvapení, keď na ňu zodpovedali a videli výsledok. Uvedomili si, že niektoré ich požiadavky, ktoré mali na kandidáta, vôbec nie sú kľúčové a prehodnotili ich poradie.”

O PMI sa taktiež vyjadrila:
“Prínos Perfect Match Interview vidím v tom, že ako HR vieme byť partnerom a okrem administrácie (organizácie) pohovorov vieme lepšie zhodnotiť kandidáta a aj pozíciu. Stávalo sa mi, že som nevedela presne identifikovať, prečo nie je kandidát pre nás vhodný, PMI mi v tom pomáha.”

Technika PMI zaberie 10 minút, naučiť sa ju trvá 2 dni, avšak prínosy pre organizáciu sú dlhodobé.

Ak hľadáte spôsoby, ako skvalitniť výber nových zamestnancov práve technikami, ktoré jednoducho odhalia podvedomé programy kandidátov i očakávania manažérov, prihláste sa na špecializovaný kurz pre recruiterov s výbornými ohlasmi účastníkov z medzinárodných firiem ako sú napríklad KIA, VÚB, Tatra Banka, U.S. Steel, Slovenské Cukrovary.

PRIHLÁSIŤ NA KURZ PERFECT MATCH SA MÔŽETE TU

Prajem vám pekný deň a úspešné výbery!