Ako nás inšpirovala úvaha sira Johna Whitmore

Ako nás inšpirovala úvaha sira Johna Whitmore

John Whitmore rozvinul úvahu o tom, že manažéri, bez ohľadu na úroveň riadenia a biznis, v ktorom pôsobia, majú  „iba“ 2 zodpovednosti. Prvou je, Zabezpečiť aby ich tímy plnili úlohy a stanovené ciele tu a teraz a tá druhá: pripraviť svojich ľudí tak, aby zvládali  budúce (dnes ešte nie známe) výzvy. Druhá časť jeho úvahy je však nemenej podnetná a znie: väčšina manažérov je tak zaujatá plnením úlohy číslo jedna, že jej neostáva priestor na tú druhú.

Táto úvaha nás  pred časom tak oslovila, že sme sa v ADDA  zamerali na cielený rozvoj spôsobilosti manažérov zvládať úlohu číslo 2. Práve v schopnosti manažérov vybudovať u svojich ľudí opodstatnenú sebadôveru a spôsobilosti zvládať budúce nároky, spočíva tá pravá esencia líderstva. Len ťažko si viem predstaviť, že manažovanie ľudí bez zaujatia a schopnosti rozvíjať ich talent môže prinášať manažérom radosť a napĺňať zmyslom.

Ako však rozvíjať u manažérov spôsobilosť  a nadšenie pre rozvoj iných, keď  ich pozornosť je nasmerovaná predovšetkým na to, aby boli splnené úlohy a dosiahnuté čísla? Ako urobiť rozvoj líderstva uchopiteľným? Ako zdanlivé protirečenie 2 zodpovedností manažéra zmeniť na synergiu? Existuje  viacero ciest, ktoré sa osvedčili, s inými sa experimentuje a mnoho je takých, čo nezafungovali. My sa s vami chceme podeliť o naše skúsenosti s rozvojom líderstva, ktorý stojí na 4 pilieroch  Sebapoznanie  – Zvládanie komplexnosti a dynamiky prostredia  – Osvojenie si koučovacieho štýlu – Emocionálna agilita.

V novom roku vám ich postupne  priblížime.