„Radšej zmeníme celý systém, než by sme akceptovali výnimku.“

„Radšej zmeníme celý systém, než by sme akceptovali výnimku.“

Ako „sa robí HR“ v Slovenských cukrovaroch, aké hodnoty dnes majú zmysel a v čom spočíva rozdiel, ktorý mení výsledky firiem a prináša angažovanosť zamestnancov? Odpovede nájdete v rozhovore Dáši Spillerovej s Andrejom Köbölom a Danielou Tóthovou zo Slovenských cukrovarov v Seredi.

Niekde som čítala, že banskobystrický župan Ján Lunter je človek, ktorý má v sebe tichú silu. Toto slovné spojenie podľa mňa vystihuje aj pôsobenie HR tímu Slovenských cukrovarov v Seredi .

Preto som rada, že Andrej Köböl, riaditeľ HR pre ČR a SR, a Daniela Tóthová, vedúca personálneho oddelenia Slovenských cukrovarov, prijali moje pozvanie porozprávať sa nielen o ocenení, ktoré získali  za najefektívnejšie riadenie ľudských zdrojov vo výrobnom sektore.

S vašou spoločnosťou  spolupracujeme už viac než 10 rokov, a preto sme mali možnosť zažiť s vami aj náročné obdobia, ale omnoho viac bolo tých momentov, keď ste mali na tvári úsmev.

Na vašom prístupe ma vždy  pútala jedinečná kombinácia inovatívnosti a zdravého konzervativizmu, s akou ste pristupovali k práci s ľudským kapitálom.

Keď som sa dozvedela, že ste získali ocenenie od PwC za najefektívnejšie riadenie ľudského kapitálu  s najlepšími praktikami v oblasti personálneho manažmentu vo výrobnom sektore, prvá myšlienka, ktorá mi napadla, bola, že tie božie mlyny predsa len melú a možno ani nie tak pomaly.

Čo bežalo  v súvislosti s týmto ocenením hlavou vám?

Danka: Prekvapilo nás to a potešilo zároveň. Často sa zamýšľame, či to, čo robíme, robíme správne. Ocenenie bolo pre nás ubezpečením, že napredujeme správnym smerom.

 

Aké boli reakcie kolegov z iných útvarov? Oslávili ste to?

Andrej: Ocenenie vnímame ako nezamýšľaný vedľajší produkt našej firemnej kultúry, a tú netvorí len HR, ale všetci zamestnanci. Nijako sme to neoslavovali.

 

No trochu ste mohli. 🙂 Keď sa pozriete späť, ktoré rozhodnutia a kroky považujete za kľúčové pre to, že dnes ste vo firme rešpektovaným biznis partnerom, ktorý pozitívne ovplyvňuje celkové výsledky spoločnosti?

Andrej: Robíme štandardnú osvedčenú modernú personalistiku, a robíme ju s nadšením a odhodlaním. Ctíme si transparentnosť, spravodlivý prístup k zamestnancom a službu internému zákazníkovi. Systematický prístup garantuje zamestnancom, že sme pre nich ako zamestnávateľ predvídateľným partnerom. Radšej zmeníme celý systém, než by sme akceptovali výnimku. Spoločne sme sa s našimi zamestnancami naučili oslavovať úspechy našej firmy a túžba po ďalších sa tak dostala do našej firemnej DNA. Začíname od seba, ideme príkladom. Dávame spätnú väzbu a aj si ju pýtame. Venujeme sa poctivému a dlhodobému budovaniu firemnej kultúry. Je to ťažko hmatateľné, ťažko merateľné, no v konečnom dôsledku to má obrovský vplyv na úspech. Každý generálny riaditeľ tvrdí, že ľudia sú rozhodujúcim aktívom, no podľa aktuálnych štúdií je väčšina zamestnancov neangažovaná. Vnímame obrovský rozdiel medzi tým, čo firmy hovoria, že robia a medzi tým, čo skutočne robia. V tom rozdiele spočíva obrovský potenciál, a ten sa snažíme v našej spoločnosti využívať.

 

Čo boli prvé pozitívne signály, ktoré vám napovedali, že idete správnou cestou?

Danka: Cítili sme to dlhodobo na nízkej dobrovoľnej fluktuácii. Cítili sme to dlhodobo aj na veľmi dobrom renomé našej spoločnosti v rámci koncernu, ktorého sme súčasťou. V spolupráci s vašou spoločnosťou sme zaviedli 360° spätnú väzbu, v ktorej sa celkové výsledky z roka na rok dlhodobo zlepšujú. Osobitne sme sa venovali náboru, pri ktorom nerobíme kompromisy. Prijímame skvelých ľudí. Hoci je dnes na trhu práce málo dobrých kandidátov, radšej budeme hľadať dlhšie a trápiť sa, než zmierniť kritériá.

 

Hovorí sa, že práca s ľuďmi a pre ľudí je tá najťažšia. Napriek tomu sa pýtam: čo vás  naposledy potešilo?

Andrej: V práci sa vieme tešiť takmer každý deň, a to aj z maličkostí; keď sa nám podarí získať dobrého kandidáta, keď dosiahneme niečo, v čo sme ani nedúfali, keď nás kolegovia pochvália, keď cítime rodinnú atmosféru na firemných akciách. Vždy, keď sa po čase obhliadneme späť, sme hrdí a spokojní s tým, čo sa nám podarilo. Na personálnom oddelení sme skvelý tím ľudí, ktorí si spolu rozumejú, majú „ťah na bránku“ a sú hodnotovo zladení. To nás teší, napĺňa a motivuje ďalej.

 

Za rozhovor ďakuje

Dáša Spillerová, ADDA Consultants