Tešíme sa, že sme sa stali súčasťou 5. ročníka úspešnej konferencie Forbes „Ako úspešne rozvíjať rodinné podnikanie“ ako odborný partner podujatia. 

Tento formát každoročne prináša inšpiratívne príbehy rodinných podnikov a zároveň otvára priestor na diskusie z praxe.

 

 

V utorok, 4. júna, budeme facilitovať úvodný dopoludňajší workshop „Druhá generácia za kormidlom“, určený pre nástupníkov rodinných firiem – 2. a 3. generácii.

Okrem iného budeme pomáhať účastníkom pri nachádzaní odpovedí a riešení v nasledovných oblastiach, ako napríklad:

Cieľom workshopu je zároveň otvoriť spoločnú diskusiu o tom, akým situáciám nástupníci v každodennom pracovnom živote čelia a následne sa vzájomne inšpirovať best practices.

 

 

Podrobné informácie o podujatí nájdete na tomto linku: https://www.forbes.sk/rf2019/#