Nečakané benefity tréningu koučingu pre manažérov

Nečakané benefity tréningu koučingu pre manažérov

Keď sme pred desiatimi rokmi začínali s otvorenými kurzom HR kouč a Manažér ako mentor a kouč, našou motiváciou bolo presvedčenie, že kvalita manažérskej práce a najmä prístup manažérov k ľuďom, k ich rozvoju, významne ovplyvňuje atmosféru v celej spoločnosti. Súčasne sme mali skúsenosť, že ak manažéri vhodne používajú koučovací prístup, má to blahodarný účinok na rozvoj schopnosti, ale aj osobnosti ich ľudí, na atmosféru v tíme i kultúru organizácie. Pritom koučing nepovažujem za  niečo objavné, čo tu v minulosti nebolo.  Koučing len dáva do formalizovanej podoby, štruktúry  a postupov to, čo  bolo prítomné v  spoločnosti od nepamäti – a to je pomáhajúci rozhovor. Rozhovor, ktorý pomáha druhej strane kvalitnejšie rozmýšľať a presnejšie vnímať realitu a predovšetkým seba samého.

Účastníci kurzu Manažér ako mentor a kouč prechádzajú  všetkými fázami rozvoja kompetencie koučovania, od krátkodobého zúfalstva, z toho, že navyknuté nastavenie manažéra ich vedie k podsúvaniu riešení, až po sebaisté vytváranie priestoru a podnetov pre kvalitné rozmýšľanie koučovaného. Táto postupná, viditeľná až hmatateľná zmena robí radosť nielen účastníkom, ale aj trénerom. Odchádzajú zo školenia s vlastnou skúsenosťou, že keď  vás niekto počúva s empatiou  a dáva otázky, ktoré podnecujú premýšľanie o veciach z nových uhlov pohľadu, vaša schopnosť  presne vyhodnotiť situáciu a nájsť  kvalitné riešenia sa významne posilňuje. Táto skúsenosť ich posilňuje v rozhodnutí používať koučovací štýl  a budovať aj v ich reálnom tíme a organizácii kultúru objavovania, tvorivosti a dôvery.

Keď si pýtame aj  neformálnu spätnú väzbu na tento program s odstupom mesiacov, pozoruhodné sú vedľajšie a čiastočne aj prekvapivé benefity, ktoré manažéri – účastníci spomínajú. Práve o tieto skúsenosti sa chcem v tomto texte podeliť.


Získanie nového  pohľadu na vlastné „príbehy“.

Tým, že na kurze účastníci v roli  koučovaných ponúkajú aj svoje otvorené témy a problémy, často odchádzajú s novým náhľadom na riešenú situáciu, alebo dokonca už s pripraveným akčným plánom, ako budú v danej situácii postupovať. Na ďalších stretnutiach potom s úsmevom odpovedajú na otázky, ako sa im darilo naplniť zámer, s ktorým odchádzali. Témy sú rozmanité: od zvládnutia náročného  rozhovoru, cez prípravu na audit až po rozhodnutie o rekonštrukcii domu a ako pre ňu získať partnera. Je až prekvapivé (aj keď koučingy sú na začiatku kostrbaté), aké odhodlanie a pocit záväzku si z cvičných koučingov koučovaní manažéri odnášajú.


Skôr než začneme meniť iných meníme seba.

Hoci na kurz prichádzajú účastníci predovšetkým so zámerom aby, aj prostredníctvom koučingu, pozitívne menili svojich kolegov, prvá zmena nastáva u nich.  Napriek tomu, že im nehovoríme známu múdrosť: “Ak chceš meniť iných, musíš najskôr zmeniť seba“, presne toto sa deje. Mám pocit, že vidia svoju pracovnú realitu, vzťahy a ľudské povahy v jasnejších farbách a lepšie rozumejú tej pestrosti naturelov. Asi najlepšie to vystihne nasledovná úvaha IT riaditeľa, účastníka kurzu: „Uvedomil som si aká dôležitá je ľudská psychika…, že pocity ľudí sú rovnako relevantné ako racionálne merateľné výstupy. ….Riešenie problému si každý človek nesie zo sebou, má naň všetky zdroje.“


Nájdenie spriaznených duší

Niekedy poteší  poznanie, že aj iní manažéri – kolegovia  z kurzu, sa boria s podobnými problémami, že ani v práci, nemusí byť každý deň nedeľa a je to v poriadku. Súčasne načerpajú od seba navzájom inšpirácie ako riešiť náročné situácie a získajú aj mnoho povzbudení a ocenení od kolegov. Nie je výnimkou ani to, že aj dlhšiu dobu po skončení kurzu sa účastníci stretávajú a stávajú sa navzájom mentormi a koučami, keď čelia novým situáciám a chcú sa pozrieť na veci z nových uhlov, alebo poznať nezávislý pohľad kolegu z inej firmy aj komodity. Alebo slovami účastníkov: „Bolo super sa stretnúť s ľuďmi z úplne iných profesijných oblastí a zistiť, že riešia „de facto“ tie isté problémy.“ „Nezažila som doteraz, aby skupina vytvorila takú atmosféru dôveru a skvelé zázemie pre učenie sa a výkon.“