Mindfulness v pracovnom prostredí

Množstvo úloh a podnetov, neustála potreba držať v pozornosti viac vecí naraz, to je realita súčasnosti.

Pandémia a s ňou spojené karanténne opatrenia priniesli mnohým rodičom ďalšie povinnosti v podobe celodennej starostlivosti o deti.

Neustály multitasking prináša do našich životov únavu, zvýšenú chybovosť, nervozitu a celkovo nižšiu efektívnosť.

Pravidelný tréning mysle je jedným z nástrojov, ktorý pomáha vystúpiť zo „začarovaného kruhu“. 

 

Poznáte to aj vy? 

Sedím pripojená na konferenčnom hovore a počúvam prezentáciu manažéra z druhého konca sveta. Popritom zrakom skenujem emaily, ktoré prichádzajú.

Na obrazovke mi blikajú správy od kolegov z  chatu a do toho pípne správa na mobile.

Mysľou mi beží, ako stihnem dokončiť všetky úlohy, ktoré ma dnes čakajú a či sa mi podarí dodržať deadline projektu, ktorý je tento týždeň. Z vedľajšej izby sa ozývajú deti, čo mi pripomína, že je o chvíľu čas obeda… 

  

Odbiehanie mysle a multitasking

Odbiehanie mysle je štandardným spôsobom fungovania ľudského mozgu.  V priemere 47% svojho bdelého času trávime rozmýšľaním o niečom inom, ako je to, čo práve robíme.

Rozmýšľame o tom, čo sa stalo, čo by sa mohlo stať, alebo čo sa nikdy nestane. Toto odbiehanie mysle nás však robí nešťastnými.

Potvrdzuje to štúdia, ktorá cez mobilnú aplikáciu zozbierala 250000 údajov o myšlienkach, pocitoch a činnostiach sledovaných 2250 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 88 rokov.

Ukázalo sa, že odbiehanie mysle nie je dôsledkom, ale príčinou nespokojnosti. A naviac, štúdia ukazuje, že druh aktivity, ktorú práve vykonávame, má menší vplyv na naše šťastie, ako miera odbiehania mysle.

Znamená to teda, že sa cítime šťastnejší, ak pri žehlení sme mysľou pri danej činnosti a nemyslíme na slnečný deň za oknami.

 

V pracovnom prostredí sme v dnešnej dobe takmer neustálene online. Sme kdekoľvek  a kedykoľvek zastihnuteľní, držíme sa v konštantnom stave pohotovosti.

Bombardujú nás prichádzajúce správy a podnety, ktoré spôsobujú odbiehanie našej pozornosti.

Naša pozornosť konštantne  skenuje svet okolo nás, ale zriedka sa niečomu naplno venuje. Dlhodobo viac akceptujeme vyrušovanie rôznymi podnetmi a multitasking sme povýšili na normu.

Rýchle a časté prepínanie pozornosti tak „trénuje“ našu myseľ k neustálemu odbiehaniu, zvyšuje sa tlak, stres a nespokojnosť. 

 

Mindfulness a efektivita

Mindfulness (alebo „Všímavosť“ či „Všímavý stav mysle“) je základná ľudská schopnosť byť plne prítomný, vedomý si samého seba, a to prijímajúcim a nehodnotiacim spôsobom.

Je to kvalita, ktorú každý z nás v sebe má, ale zahltenie informáciami a podnetmi nevytvára priestor na to, aby sme ju kultivovali. Existujú však osvedčené techniky, ktoré vás naučia, ako k nej získať prístup.   

Existuje množstvo výskumov a vedeckých podkladov o fungovaní mindfulness a jej účinkoch.

Pozrime sa bližšie na oblasti, ktoré súvisia s  pracovným prostredím:

  

1. Pozornosť a schopnosť koncentrácie 

Venovanie plnej pozornosti prítomnému okamihu vedie k lepšej schopnosti koncentrácie, redukuje odbiehanie mysle vplyvom vonkajších alebo vnútorných podnetov a umožňuje nám sústrediť sa dlhší čas.

Elimináciou multitaskingu robíme prácu rýchlejšie a s nižšou chybovosťou. 

Špecificky mindfulness zlepšuje tri kvality pozornosti:  stabilitu, kontrolu a efektivitu. Napriek tomu, že ľudská myseľ skoro polovicu času odbieha, prax mindfulness ju dokáže stabilizovať v prítomnosti.

Výskum Kalifornskej univerzity ukázal, že už aj dvojtýždňový tréning mindfulness dokáže významne zredukovať odbiehanie mysle, nehovoriac o zlepšení schopnosti čítania s porozumením a kapacity pracovnej pamäte. 

 

2. Rozhodovanie sa 

Mindfulness prax vplýva na robenie rozhodnutí. Často si myslíme, že rozhodovanie sa je vedomý proces, ale naše rozhodnutia sú vedené nevedomými, automatickými impulzami a predsudkami.

Tieto nemusia byť vždy nevhodné, avšak ak sa kognitívne skratky stanú normou, často reagujeme impulzívne, zanedbávame dôležité detaily a nevidíme alternatívne prístupy k situácii.

Vďaka mindfulness rozšírime naše obzory, sme si vedomí svojich vlastných obmedzení či predsudkov a sme schopní vidieť viac alternatív riešenia situácií. Schopnosť rozhodovať sa vedome sa stáva veľmi užitočná obzvlášť v dynamickom a rýchlo sa meniacom prostredí, kde prevláda neistota.

 

3. Kreativita 

Ďalším benefitom trénovania mindfulness je vyššia kreativita a schopnosť inovácií. Účinok mindfulness na divergentné myslenie, ktoré je procesom vytvárania nových originálnych nápadov, je obrovský. 

Štúdia Fielding Graduate University ukazuje, že aj krátke mindfulness cvičenie zvýši okamžitú schopnosť generovať inovatívne nápady.

Dlhodobý tréning však zvyšuje schopnosť skupiny generovať nápady až o 127% a o 50% sa zvyšuje miera kreatívnych nápadov. Vieme, že kreativita a inovácie nie sú vždy závislé len na myšlienkach jednotlivca, ale schopnosti skupiny nápady uchopiť, podporiť a rozvíjať.

Ešte dôležitejší sa preto ukazuje výsledok spomínaného výskumu, ktorý uvádza, že ľudia sú po pravidelnom mindfulness tréningu ochotnejší nadväzovať na nápady ostatných. Táto tendencia v sledovanej skupine poskočila až o 187%. 

 

4. Medziľudské vzťahy, tímovosť

Cez zvyšovanie porozumenia sebe a posilňovanie nehodnotiaceho postoja, mindfulness rozvíja empatiu a súcit voči sebe aj voči ostatným. Ovplyvňuje tak medziľudské správanie a vzťahy v tíme.

Mindfulness dokáže zlepšiť procesy, ktoré sú závislé od efektívnej tímovej spolupráce a líderstva. Tým, že  pozitívne vplýva na sociálne vzťahy a atmosféru v práci, podporuje celkový well-being zamestnancov.

 

Po vykreslení benefitov, ktoré nám mindfulness môže priniesť v pracovnom prostredí, je potrebné dodať, že použiť mindfulness ako nástroj zvyšovania produktivity by bolo jej hlboké nepochopenie.

Zámerom mindfulness programov nie je zvýšiť efektivitu, ale zvýšiť u ľudí schopnosť vedome a slobodne fungovať a tým podporiť ich osobnú spokojnosť, mentálne zdravie a kvalitu vzťahov, čo celkovo vplýva na budovanie lepšieho, zdravšieho a otvorenejšieho prostredia v organizácii.

Práve takého prostredie tvorí pevný základ pre dlhodobú udržateľnosť a preto sa mindfulness programy stali v posledných rokoch populárne aj v korporátnom svete.

 

 

Autorky článku: Eva Zavacká, Ľubica Šebestová

Zdroje:

 

Dlhé týždne na homeoffice – čo robiť, aby sme nevyhoreli?

Dáša Spillerová poskytla pre TV Markíza rozhovor o tom, ako sa nastaviť na dlhý nečakaný homeoffice, čo by mali (ne)robiť manažéri a ako si nastaviť čas, kedy zároveň mnohí riešia aj každodennú koexistenciu s deťmi v kontexte pracovnej efektívnosti. 

Link na článok: https://www.tvnoviny.sk/exkluzivne/1995035_dlhe-tyzdne-na-necakanom-home-office-koucka-popisala-co-robit-aby-ste-uplne-nevyhoreli

 

Kópia článku aj priamo tu:

Dlhé týždne na nečakanom home office. Koučka popísala, čo robiť, aby ste úplne nevyhoreli

Mnoho firiem možno pochopí, že niektorí zamestnanci sú efektívnejší, ak pracujú z domu.

Dáša Spillerová.

Na nútenom home office sú mnohí už viac ako mesiac a stále nie je jasné, ako dlho ešte táto situácia potrvá. Podľa koučky Dáši Spillerovej je neuveriteľné, ako firmy ani štát neboli pripravení na krízovú situáciu. Práve takéto momenty podľa odborníčky odhaľujú cnosti, ale aj neresti.

Myslí si, že firmy sa zo situácie poučia a niektoré možno zavedú čiastočnú prácu z domu aj po skončení epidémie. Môže sa to týkať najmä rodičov malých detí, ktorí práve tieto dni ukazujú vysokú mieru efektivity.

V rozhovore sa dočítate aj:
Ako pracovať doma čo najefektívnejšie
Ako si naplánovať deň aj s dieťaťom
Či zavedú firmy home office aj po skončení epidémie
Ako by sa mali firmy pripraviť na neočakávané situácie
Ako oddychovať

Už to bude pomaly mesiac, čo sa mnohí z nás ocitli na nútenom home office. Sme vo fáze, keď si väčšina zvykla alebo je to už neúnosne dlhý čas?

V tejto fáze úplného prelínania pracovného, osobného a rodinného života si už väčšina ľudí, ktorí pracujú z domu, začína vytvárať nový rytmus, štruktúru a rituály svojho home office fungovania. Začína to vytvorením optimálneho fyzického prostredia pri práci z domu, cez riadenie vlastného času a úloh, až po vytvorenie pravidiel efektívneho fungovania s nadriadeným a kolegami. Toto vedie k väčšej osobnej efektívnosti aj produktivite. Na druhej strane, pretrvávajúca neistota a uvedomenie, že to nebude nakrátko, dávajú zabrať našej emocionálnej odolnosti. Ľudia cítia potrebu nabrať mentálnu energiu do ďalších dní a týždňov, aby nedošlo k vyčerpaniu zdrojov.

Je vôbec stanovený maximálny čas, ktorý odporúčate, aby človek strávil na home office bez prestávky?

Nedá sa to zovšeobecniť. Maximálna doba home officu, ktorú dokáže zamestnanec dobre zvládať, je veľmi ovplyvnená typom činnosti, firemnou kultúrou, rodinným zázemím a v neposlednom rade aj osobnostným založením. Za bežných, nie dnešných pandemických, okolností, majú mnohí zamestnanci pozitívnu skúsenosť s fungovaním home officu aj roky. U mnohých je to ich voľba a preferovaný spôsob fungovania, ktorý nechcú meniť. Jeden z benefitov firiem, ktorý bol zamestnancami v nedávnej minulosti veľmi oceňovaný, bol práve čiastočný home office.

Avšak boli tu zásadné rozdiely. Zamestnanci, pracujúci z domu počas dňa, neriešili, ako zamestnať deti, ako im robiť na polovičný úväzok učiteľa a najmä vedeli, že po práci odídu z domova na prechádzku, za kultúrou, zašportovať si či stretnúť sa s priateľmi. Tieto súvislosti dodávali práce z domu atraktivitu. Teraz to tak nie je, práve preto, že po home office ostáva len home (v preklade domov, pozn. red.). Navyše, firmy mali v minulosti dostatok času, aby zamestnancov na home office vybavili potrebnými technológiami, zručnosťami, nastavili si očakávania, spôsob komunikácie a spôsob vyhodnocovania plnenia úloh. V dnešnej situácii to ide všetko „za pochodu“, často metódou pokus – omyl – korekcia.

Myslím si, že väčšina ľudí to vydrží, dokedy to bude potrebné, avšak za predpokladu, že manažéri v spolupráci s oddeleniami ľudských zdrojov budú vyhodnocovať skúsenosti a flexibilne nastavovať komunikáciu a očakávania na zamestnancov, tak aby to bolo pre nich individuálne zvládnuteľné. Dnes už vo firmách tvoria výraznú prevahu zamestnanci, ktorým záleží na kvalite ich výkonu, spoločných výsledkoch a úspechoch, preto je potrebné ich počúvať, podporiť a spoločne s nimi nastaviť pravidlá fungovania pre dočasný home office.

Doma môže zamestnanca čokoľvek rozptýliť, pretože sa nik nepozerá. Ako pracovať čo najefektívnejšie?

Niektoré výskumy hovoria, že až 70 percent zdrojov vyrušenia si spôsobujeme my sami. Naša myseľ odbieha, zrazu nám napadne urobiť niečo neplánované. Keď máme urobiť niečo, do čoho sa nám nechce, dokážeme aj poutierať prach na kvetoch. Efektívnosti napomáha urobiť si realistické denné a týždenné plány. Rozdeliť si úlohy na tie, ktoré vyžadujú 100-percentnú pozornosť a naplánovať si ich v tých časoch, kedy nebudem vyrušovaný. Naopak, do obdobia dňa, kedy vyrušovanie bude pravdepodobnejšie, si môžeme naplánovať menej náročné úlohy.

Tiež je užitočné pri práci z domu, keď sa vyžaduje aj plnenie iných než pracovných úloh, rozdeliť si väčšie úlohy na menšie. Napríklad, namiesto: napíšem správu z… si naplánovať prvý krok: urobím si osnovu, čo bude správa obsahovať. Je to realistickejšie, motivujúcejšie a posilňuje to sebadôveru, lebo už vidím, že som niečo z predsavzatí splnila a to vyplavuje hormóny podporujúce dobrú náladu.

Čo sa týka techník na zvýšenie efektívnosti, odporúčam jednu jednoduchú, ktorá funguje. Známa je ako Pomodoro technika (podľa minútových hodiniek na varenie v tvare paradajky, pozn. red.). Spočíva v tom, že si nastavím čas, optimálne 25 minút, kedy budem sústredene pracovať, potom si dám päť minút prestávku, keď nerobím nič, ani nekontrolujem telefón. Optimálne ešte trikrát zopakujem 25-minútový interval a dám si dlhšiu prestávku. Ak sa to niekomu zdá veľa, odporúčam vyskúšať aspoň princíp meraných krátkych intervalov sústredenia s odmenou prestávky.

Mal by sa pracujúci každý deň pripraviť do práce so všetkým, čo robí v bežný pracovný deň, napriek tomu, že neopustí byt, alebo je v poriadku, ak sa pripojí do práce z postele?

Udržiavať si návyky a rituály ako za štandardného režimu a dodať dňu jasnú štruktúru pomáha produktivite aj psychickej pohode. Je to aj dobrá prevencia pred depresívnymi náladami. Neznamená to však, že neexistujú ľudia, najmä v tvorivých profesiách, ktorým sa dobre pracuje aj z postele.

Sú profesie, ktoré sa nedajú stopercentne vykonávať z domu za počítačom. Títo zamestnanci sa potom môžu cítiť nadbytočne. Mal by ich manažér venovať špeciálny čas komunikácii s týmito zamestnancami?

Manažéri dnes musia venovať špeciálny čas na individuálnu komunikáciu so všetkými zamestnancami. Mali by sa však zbaviť predstáv, že si osvoja alebo vytvoria všeobecne platné pravidlá ako komunikovať a tých sa potom stačí držať. Veľmi dlho sa hovorí o potrebe individuálneho prístupu manažéra k členom svojho tímu, dnes sa tieto slová posunuli z rétorickej roviny a stali sa povinnosťou. Manažér by si s každým členom tímu mal prebrať, aká forma a frekvencia komunikácie je pre neho podporná, odsúhlasiť si očakávania na výkon (najlepšie na týždennej báze), formu ich sledovania a vyhodnocovania, spôsob ako budú riešiť situácie, ak veci nepôjdu podľa plánov a podobne.

Čo sa týka zamestnancov, ktorí môžu svoju činnosť vykonávať z domu len čiastočne, viem už o pozitívnych skúsenostiach z niektorých firiem. Venovali špeciálny čas na komunikáciu s týmito pracovníkmi a dohodli sa s nimi na úlohách, ktoré sú dôležité pre firmu, ale doteraz nebol priestor sa im plnohodnotne venovať. Sú to úlohy, síce veľmi dôležité z pohľadu budúceho úspešného fungovania, ale neboli vnímané ako urgentné. Môže ísť o úlohy spojené s efektívnejším vyhodnocovaním a prácou s dátami, vytváranie systémov kvalitnejšej starostlivosti o zákazníkov, zlepšovania služieb až po inovovanie a tvorbu nových produktov.

Prečítajte si tiež: Právnici radia, na čo všetko máte nárok, keď musíte zostať doma.

Existuje plán pre firmu, ako sa pripraviť na podobné neočakávané krízové situácie?

Je až neuveriteľné, že sme stále nepripravení na neštandardné a krízové situácie na individuálnej, organizačnej, ale aj štátnej úrovni. Po tejto skúsenosti si spoločnosti budú zodpovednejšie pripravovať plány ako zvládnuť krízové situácie z pohľadu ekonomického riadenia firmy, avšak nevieme predpokladať, akú podobu bude mať najbližšia neštandardná situácia. V oblasti práce s ľudským kapitálom je najdôležitejšie, aby firma systematicky podporovala schopnosti ľudí tvorivo a flexibilne rozmýšľať, proaktívne konať, aby sa manažérmi stávali ľudia s osobnou integritou, ktorí majú dôveru svojich podriadených a ktorí sú schopní rozvíjať ich potenciál.

Ak firma bude priťahovať morálne integrovaných a kompetentných ľudí, ktorí sa chcú učiť, sú ochotní prijímať spätnú väzbu a kriticky prehodnotiť svoje správanie, tak si trúfnem povedať, že takáto firma zvládne akúkoľvek krízu. Pri mojej práci mám možnosť byť pri tom, ako tímy riešia krízové situácie a môžem povedať, že manažérske tímy sú často konfrontované s nečakanými krízovými situáciami a dokážu spolu preukázať až zázračnú schopnosť ich zvládnuť. To je práve tá kvalita zrelých tímov, v ktorých prichádza k efektu synergie, keď tím je nie súčtom, ale násobkom schopností jednotlivcov.

Dá sa zvládnuť popri home office aj dieťa? Je lepšie, aby zamestnanec na rovinu priznal šéfovi, že sa musí učiť s dieťaťom a nestíha sa venovať práci?

V tomto období nie je dobrou stratégiou manažéra nastaviť očakávania, prideliť úlohy a čakať, že ak má zamestnanec prekážku, napríklad v podobe náročnej rodinnej situácie, že ho bude komunikovať. Manažéri by mali byť hneď na začiatku, pri definovaní očakávaní na pracovníkov počas dočasného home officu, aktívni v tom, aby zistili reálnu situáciu svojich ľudí, podmienky, v akých budú pracovať. Následne spolu vyhodnotiť ich obmedzenia a nastaviť realistické očakávania a plány.

Nemá zmysel očakávať 100-percentný výkon od kolegov, ktorí majú počas home officu na starosti dve a viac detí. Pretože ak by ich aj tento zamestnanec dokázal plniť, s využitím všetkých zdrojov, tak je pravdepodobné až isté, že po dvoch mesiacoch na home office sa z takéhoto člena tímu stane človek, ktorý sa po návrate do normálu ocitne v niektorej fáze procesu vyhorenia. To zanechá ťažko napraviteľné škody na všetkých úrovniach firmy.

Ak však manažér nie je dostatočne vnímavý na tieto aspekty a neotvára tému, aké má jeho podriadený konkrétne pracovné podmienky, mal by byť v tom aktívny zamestnanec. To znamená, mal by otvoriť túto tému a realisticky zhodnotiť svoju situáciu a možnosti pracovného výkonu. Musíme byť nielen vnímaví na potreby organizácie, ale súčasne sa naučiť postarať aj o seba.

Ako dieťaťu vysvetliť, že na home office potrebujeme pokoj na prácu a nemôžeme byť stále „po ruke“?

Najskôr chcem povedať, že obdivujem to, čo teraz dokážu rodičia na home office, ktorí majú doma školopovinné a menšie deti a viem, že musia neraz siahnuť na dno svojich kapacít. O tom, že potrebujem obdobie pokoja na prácu, je potrebné rozprávať sa s dieťaťom, najlepšie, keď je pokojné a trpezlivo mu vysvetľovať súvislosti. Najmä čo pozitívne to prinesie, ak bude dodržiavať, na čom sme sa spolu dohodli.

Pomáha vtiahnuť dieťa do prípravy plánov, kedy si budeme robiť každý svoju prácu, kedy budeme prispievať do chodu domácnosti, kedy budeme mať dlhšiu chvíľu pre seba a ako ju naplníme. Tak sa bude aj dieťa cítiť spoluzodpovedné za dodržiavanie plánov. Príkladom v dodržiavaní sľubov musí byť rodič. Ak dieťa bude mať skúsenosť, že keď nechá rodičov pracovať, potom sa dejú veci, ktoré mu boli sľúbené, je zábava, tak bude ochotnejšie spolupracovať aj nabudúce. Proste sa mu to oplatí.

Rodič zostane s dieťaťom doma v jednej domácnosti a obaja majú svoje povinnosti. Je lepšie mať oddelené rozvrhy a počas dňa pracovať každý vo svojej izbe, alebo rozvrhy kombinovať a spojiť ich?

Je dobré mať časy, keď rodič aj dieťa pracujú na svojich povinnostiach. Ak je dieťa malé, tak sa mu venuje jeden rodič, kým druhý pracuje a potom sa po jeden, dvoch hodinách vymenia. Potom je dobré vyčleniť si čas, keď je dieťa zaujaté svojou hrou alebo videom, alebo sa mu online venujú starí rodičia. Navyše, každá rodina má svoje rituály a návyky a je potrebné ich aj v tejto dobe udržať, hoci inými spôsobmi.

Aj takéto úsmevné situácie sa stanú počas práce z domu.

V západnej Európe je bežnejšie, že ženy pomerne skoro nastupujú do práce po materskej, ale zvyčajne sú na home office alebo majú skrátený úväzok, aby dokázali lepšie zladiť prácu a rodinný život. Nemyslíte, že aj u nás sa začne o tejto téme viac debatovať, keď vidíme, že mnohé firmy pomerne rýchlo „nabehli“ na systém home office?

Stretla som sa presne s takýmito skúsenosťami u svojich známych a priateľov, že home office a špecifiká dnešnej situácie im otvorili nové možnosti a rozvinuli nové zručnosti. Je to aj moja osobná skúsenosť. Keď ma situácia donútila k zmene postoja, vidím, že sa mnohé školenia aj tímové koučingy dajú robiť cez online platformy s veľkou pridanou hodnotou a musím priznať, že aj efektívnejšie.

Tiež pozorujem, ako sa všetky nedostatky firemných mítingov násobne prejavia v online svete a manažéri sú nútení pracovať na tom, ako zefektívniť svoju komunikáciu smerom k tímu. Som presvedčená, že nové návyky a skúsenosti budú prínosom, aj keď sa vrátime k offline fungovaniu. Firmy tiež zaregistrovali, že niektoré pracovné pozície alebo niektorí pracovníci dokážu efektívnejšie fungovať cez home office a firmy na základe toho pristúpia k zmenám.

Môžu byť efektívnejší rodičia malých detí?

Práve včera som sa cez záhradný plot rozprávala so susedou, ktorá má tri školopovinné deti. Zhodnotila, že keď sa jej podarilo vytvoriť funkčný režim v rodine, tak po troch týždňoch home officu pozoruje, ako dokáže byť efektívnejšia v plnení pracovných úloh aj v porovnaní s klasickým fungovaním.

Naopak, pracovníci, ktorí boli nastavení reaktívne, v zmysle „dajte mi úlohu a ja ju splním“ to majú teraz ťažšie. Je to asi tak, že dnešná doba s násobnou intenzitou odhaľuje všetky cnosti aj necnosti. To, čo sa dalo skryť, či sú to nemotivovaní zamestnanci, nekompetentní a egocentrickí manažéri, firmy bez vízie, dnes nadobúda veľmi zreteľné kontúry s ľahko predvídateľnými dopadmi. A to hovorím s plným vedomím toho, že mnohé firmy sa dostali do vážnych problémov úplne nevinne. Tie, ktoré majú víziu, starajú sa o zamestnancov, majú veľké šance vybudovať a úspešne naštartovať svoj biznis nanovo a verím, že rýchlo.

Niektorí zamestnanci majú problém „odpojiť sa“ z práce a pracujú aj do neskorých večerných hodín. Ako tomu môžu predísť?

Je dôležité si uvedomiť, že nebežíme šprint, ale je potrebné dobehnúť maratón. Preto je potrebné postarať sa o seba, aby sme do doby, kým budeme fungovať v normálnom režime, nevyčerpali všetky svoje psychické aj fyzické zdroje. Potom ani štandardné podmienky nebudeme zvládať. Jeden z prvých krokov k vyhoreniu je, že pracujeme, aj keď cítime únavu a práca nám vtedy trvá neprimerane dlho, následne nezrelaxujeme dostatočným spánkom, neoddýchneme si a na druhý deň zase siahneme ešte hlbšie do rezerv.

Preto je lepšie dokázať si v správnom čase povedať „na dnes končím“. Moja skúsenosť je, že keď človek robí nesústredene a neefektívne, tak má tendenciu robiť dlho. To je začarovaný kruh, ktorý je potrebné preseknúť. Napríklad aj tým, že to otvoriť v komunikácii s nadriadeným a nastaviť si realistické očakávania.

Prečítajte si tiež: Čo radia psychológovia a firmy zamestnancom na home office?

Psychohygiena je práve v tomto období veľmi potrebná. Aké sú najlepšie spôsoby „prečistiť si hlavu“?

Väčšine z nás najlepšie „čistí hlavu“ čistý vzduch a pohyb. Kto je v dome, má záhradu, tak to má dnes v tomto smere jednoduché. Ja bývam len 15 kilometrov od Bratislavy a je tu mnoho miest, kde na prechádzke stretnete človeka s rovnakou pravdepodobnosťou ako diviaka. Avšak aj v meste je možné nájsť si čas a miesto, kde sa cítite bezpečne a môžete sa bez stresu poprechádzať či zašportovať. Navyše, mnohí dnes využívajú online tréningy jogy, pilates, fitnes a veľmi si to pochvaľujú.

Akýkoľvek pohyb a zmena aktivity je pre psychohygienu nenahraditeľná. Okrem toho, každý vie, čo ho teší a nabíja energiou. Hudba, tanec, kniha, dobrá komédia. Chvalabohu, toto nám nikto nevzal. Je potrebné si to len dopriať a najlepšie aj cielene naplánovať do každého dňa. Niekedy v ťažkých momentoch pomôžu aj osvedčené tri hlboké nádychy a ešte pomalšie výdychy.

Dáša Spillerová je spoluzakladateľka a riaditeľka konzultantskej spoločnosti ADDA Consultants. Pracuje ako koučka pre manažérov na najvyšších postoch. Venuje sa aj programom na podporu talentov a lídrov. Je jednou zo zakladateľov programu na rozvoj vrcholových manažérov John Blakey Leadership Academy.

 

 

Dokážeme chrániť seba a svoje tímy pred vyhorením?

 

„Feel safe, alebo Ako uchrániť svoj tím pred vyhorením“ – workshop o tom, ako môže manažér rozpoznávať signály vyhorenia vo svojom tíme, aj širšom prostredí, ale najmä o tom, ako budovať prostredie, ktoré má v sebe obranné mechanizmy voči zdrojom a príčinám týchto symptómov.

 

Rozhodli sme sa ho zaradiť do našej ponuky a zrealizovať ako samostatnú tému na základe stále častejšie sa objavujúcej požiadavky na koučingoch i neformálnych stretnutiach  – “Ako viesť ľudí, aby tlak na výkon nezničil ich nadšenie a nespôsobil vyhorenie?”. Tento jav sa totiž, žiaľ, stáva už takmer bežnou súčasťou našich pracovných životov, oslabuje náš výkon, zasahuje do súkromia i zdravia a kladie tak na samotných pracovníkov, ako aj manažérov, náročné výzvy.

Aj keď účastníci workshopu prišli  z rozdielnych pracovných svetov, ako IT, automotive, marketing, pharma, už z úvodnej diskusie bolo zrejmé, že téma a skúsenosti s ňou prekračujú hranice biznisov a podporujú zdieľanie.  

účastníci Feel Safe pri aktivite o fungovaní tímu

 

Ako rozoznať prvé signály…

Manažérov zaujímalo, ako rozpoznať prvé signály vyhorenia. Sú viaceré, avšak jeden z najspoľahlivejších indikátorov pri vlastnej diagnostike je narastanie potreby robiť viac, dlhšie a súčasne ubúdanie radosti z toho, čo robím. Naopak, čo môžeme pozorovať u iných ako jeden z prvých príznakov,je nečakané „povolenie nervov“ u kolegu, či už spojené s agresiou alebo sebaľútosťou (plač).

 

Burnout a jeho dve stránky

Napriek tomu, že viem, akú bolestnú skúsenosť, napádajúcu až jadro osobnej integrity, burn out prináša, niečo ma pokúša hľadať pozitíva. Hovoriť o pozitívach v súvislosti so syndrómom vyhorenia je odvážne, možno až nemiestne.

Na druhej strane, ako každý bolestivý zážitok, ktorý vedie „svoje obete“ zo svetlých priestorov do suterénu pivníc, však dáva šancu transformácii. Pri tejto úvahe sa opieram o výsledky výskumov, ako aj o skúsenosti mojich blízkych priateľov, ktorí si z trosiek svojich, nielen pracovných, životov (keďže boli pracovne dlhodobo veľmi úspešní, ich identifikácia bola silne založená na práci), vybudovali novú životnú realitu so silným prežívaním šťastia, ktoré si „spravujú“ sami. Aj moja osobná skúsenosť, s počiatočnými fázami vyhorenia, mi umožnila vidieť v „instantnej“ podobe tie presvedčenia a návyky, ktoré mi škodia a znižujú potenciál pozitívnych zážitkov a skúseností.   

 

Úloha manažéra pri riešení a predchádzaní burnout syndrómu

Veľmi dôležitým človekom, ktorý môže v prvých fázach pomôcť pozitívne zmeniť dynamiku vývoja syndrómu burnout u pracovníka, je jeho manažér. Vyžaduje to od neho okrem postoja „chcem pomôcť“ poznať súvislosti prejavov a zdrojov vyhorenia, empatiu a zručnosti otvorenej a rešpektujúcej komunikácie.

Je to  cesta osobného a líderského rastu, ktorá by mala smerovať k budovaniu kultúry, ktorá je prevenciou pred ničením talentov, angažovanosti, ale aj mentálneho a fyzického zdravia zamestnancov.

Kľúčová otázka v skutočnosti neznie „Čo nerobiť, aby „moji ľudia“ nevyhoreli?“, ale: „Čo robiť, aby sa cítili rešpektovaní, vedeli odomknúť tvorivosť a cítili sa súčasťou úspešného príbehu firmy a ten im zasa napomáhal tvoriť zmysluplný príbeh ich života?“.

Počas workshopu v diskusii zaznela obava, či zameranie manažéra na psychickú pohodu v tíme neohrozuje plnenie poslania a cieľov tímu. Považujem ju za legitímnu a neprekvapila ma. Veľmi povzbudivé sú v tomto kontexte zistenia Amy Edmondson a jej výskumného tímu, že zameranie manažéra na vytváranie psychologicky bezpečného prostredia a vyžadovanie zodpovednosti od členov tímu sú dve samostatné, nezávislé kvality a ľudia sa rozvíjajú a najefektívnejšie učia vtedy, keď manažér „zvláda“ obe tieto líderské kompetencie.

 

Témy budúceho workshopu…

Keď sa vrátim k vyplneným hárkom od účastníkov po workshope a pozerám odpovede, akým témam by sa na budúcom workshope s témou Feel Safe hlbšie venovať, tak čítam:  „Práca s vlastnými emóciami“, „Ako budovať odolnosť členov tímu voči vyhoreniu“,Ako sa pozitívne nastaviť aj v náročných obdobiach a ako v tom pomôcť iným“, „Ako si vypýtať a získať na seba úprimnú spätnú väzbu od členov tímu“.

 

Ďakujem za inšpirácie a teším sa na budúci workshop. 

 

Dáša Spillerová

autorka a lektorka workshopu

partner ADDA Consultants

 

Máte záujem o workshop Feel Safe? Spoznajte detailne jeho obsah na tomto LINKU

3 tipy na čarovný víkend

Aj tento víkend Vás pozývame stráviť na čarovných miestach 🙂

Zvoľte si oddychovú, či náročnú trasu v nádherných Jánošíkových dierach v Malej Fatre, siahnite po knihe úspešného švédskeho autora a zažite peripetie Muža menom Ove, alebo sledujte osudy svojráznej americkej rodiny v originálnom filme Captain Fantastic / Toto je náš svet, v ktorom spoznáte filmového Aragorna v civilnej, skvelo zvládnutej úlohe.

Tip na film

Captian Fantastic / Toto je náš svet

Iskrivý, sýty, podmanivý film, ktorý vás vtiahne do príbehu hlavných postáv a dá vám pocit, že ich dobre poznáte a rozumiete im. Miestami im veľmi držíte palce, miestami nechápete, miestami jednoducho vidíte svet ich očami.

Captain Fantastic rozpráva príbeh alternatívnej americkej rodiny, ktorá žije podľa svojich predstáv o živote.

Film o strete dvoch svetov, alebo radšej – o rôznych pohľadoch na svet, spoločnosť, život, hodnoty. Tieto pohľad a jeho zobrazenie je občas hnané do extrému, občas patetické, miestami hrejivé, niekedy absurdné, niekedy veľmi rozumné a prirodzene logické, miestami tendenčné, miestami kritické, inokedy veľmi symbolické.

Taktiež je to film o neochvejnej istote aj večných pochybnostiach o tom, že robíme správnu vec a že je to pre dobro iných i nás. O chybách, ich priznaní si a o tom, ako sa k nim postavíme.

A najmä – o  dôležitosti vzájomného rešpektu, o braní si toho najlepšieho zo všetkých pohľadov na svet a o rodine.

Skvelí herci, dobre vystavaný príbeh. Buď ako milý večerný film, alebo ako základ pre ďalšie rozmýšľanie nad postavenými otázkami.

Tip na knihu

Muž menom Ove

Fredric Backman

„Smutnosmiešne rozprávanie o láske, neporiadnych susedoch, kvalitnom náradí a aute značky Saab,“ tak znie podtitul uvedený na prebale knihy.

Tvorí výstižné zhrnutie a zároveň otvára dvere do melancholického, humorného a láskavého príbehu mrzutého takmer-šesťdesiatnika Oveho.
V 39 kapitolách, z ktorých každá nesie názov „Muž menom Ove“ doplnený ďalšou informáciou, sa rozvíja svet bývalého predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, jeho nových hlučných susedov a túlavého kocúra. A celej mozaiky každodenných situácií a ľudí, s ktorými sa Ove stretáva a vzájomne ovplyvňujú, vedome i nevedome, svoje životy.

Autorom knihy je švédsky bloger a spisovateľ, ktorého knihy sú nielen v rodnej zemi bestsellermi.

Ak hľadáte knihu, pri ktorej sa dobre zasmejete i pozastavíte nad známymi situáciami, pri ktorej sa môžete trochu zamyslieť i oddychovať a ktorú môžete s pokojným svedomím venovať ako darček – Muž menom Ove je to pravé 🙂

Tip: na základe úspešnej knihy vznikla v roku 2015 aj úspešná rovnomenná dráma/komédia, ktorá sa stala obľúbenou u divákov aj kritikov.

 Tip na výlet

Jánošíkove diery

Jedno z najčarovnejších miest na Slovensku, ktoré v sebe spája dostupnosť i dobrodružstvo.

Nádherná sústava tiesňav a kaňonov, aj v dnešných dňoch formovaných Dierovým potokom, sa stala obľúbeným miestom pre rodiny s deťmi i náročným turistov. Až do takej miery, že najmä počas sezóny sa miestami musíte vyzbrojiť trpezlivosťou pri „dopravných zápchach“ na rebríkoch 😉

Jánošíkove diery sa nachádzajú v prírodnej rezervácii v pohorí Krivánskej Malej Fatry. Delia sa na 3 hlavné časti – Dolné, Nové a Horné diery. Práve tie Dolné sú pre nižšiu náročnosť často vyhľadávané rodinami s malými deťmi, ktoré si užijú krásnu prírodu i malé dobrodružstvá na lávkach a rebríkoch.

Naopak, Horné a Nové diery už predstavujú miestami pomerne náročnú turistickú cestu s rebríkmi miestami dosahujúcimi 15 metrov. Odmenou je však neopakovateľná atmosféra roklín, vodopádov, bizarných skalných útvarov a prírody, ktorá sa vďaka svojmu špecifickému rázu domovom zaujímavých živočíšnych i rastlinných druhov.  V zime sa Diery vďaka dvadsiatke vodopádov menia na čarovné ľadové kráľovstvo.

Pre začiatok výletu zvoľte obec Terchová, ktorá sama o sebe tvorí zaujímavé miesto, hodné podrobnejšej pozornej prechádzky.

Všetky turistické cesty na trase sú dobre značené. Náročnejší turisti môžu túru spojiť aj s výstupom na Malý, či Veľký Rozsutec.

ADDA – odborný partner Forbes konferencie Rodinné firmy 2019

Tešíme sa, že sme sa stali súčasťou 5. ročníka úspešnej konferencie Forbes „Ako úspešne rozvíjať rodinné podnikanie“ ako odborný partner podujatia. 

Tento formát každoročne prináša inšpiratívne príbehy rodinných podnikov a zároveň otvára priestor na diskusie z praxe.

 

 

V utorok, 4. júna, budeme facilitovať úvodný dopoludňajší workshop „Druhá generácia za kormidlom“, určený pre nástupníkov rodinných firiem – 2. a 3. generácii.

Okrem iného budeme pomáhať účastníkom pri nachádzaní odpovedí a riešení v nasledovných oblastiach, ako napríklad:

  • Kto je to líder? Musím opustiť rolu manažéra, aby som sa stal lídrom?

  • Ako si vybudovať a udržať pozíciu lídra? – vyskúšate si to v súťaživom manažérskom cvičení.

  • 3 piliere na ktorých stojí váš úspech – Chcieť + Vedieť + Môcť – Ako som na tom ja?

  • Mám schopnosti na presadenie potrebných zmien? Recept od úspešných „change lídrov“

Cieľom workshopu je zároveň otvoriť spoločnú diskusiu o tom, akým situáciám nástupníci v každodennom pracovnom živote čelia a následne sa vzájomne inšpirovať best practices.

 

 

Podrobné informácie o podujatí nájdete na tomto linku: https://www.forbes.sk/rf2019/#

 

Víkendové tipy – legendárne príbehy a miesta

Tešíte sa na víkend? Spravte si ho výnimočný i pohodový. Prispieť k tomu môžu aj legendárne príbehy a miesta.

Napríklad skvelá kniha v podobe humoristického románu Jerome K. Jerome, netradičný pohľad na Sherlocka Holmesa ako uhladeného pána v rokoch, či výlet na miesto, kde pred miliónmi rokov pulzoval pradávny život.

Krásny víkend, priatelia 🙂

 

Tip na film

Mr. Holmes

Kto by ho nepoznal – ikonický detektív s fajkou a geniálnymi dedukčnými schopnosťami, obývajúci legendárny byt na Baker Street.
Sir Arthur Conan Doyle vytvoril excentrickú postavu detektíva svojráznych metód, so širokou sieťou kontaktov londýnskeho undergroundu a ešte širšou sieťou vďačných klientov z najvyšších kruhov. Rôzne filmové i seriálové adaptácie zvučajne akcentujú práve Sherlockovu akčnosť skombinovanú s dedukciami prebiehajúcimi v jeho mysli, vedúcimi k rozriešeniu prípadu.
V tomto filme ho však diváci spoznávajú ako starnúceho elegantného pána so šedinami, ktorému už občas pamäť neslúži. Spolu so svojim novým mladým spojencom, synom svojej gazdinej, sa však opäť ponára do pátrania – a diváci pri tom nemôžemu chýbať 🙂
Nadôvažok, titulnú postavu Sherlocka Holmesa si zahral “Gandalf” Ian McKellen.

 

Tip na knihu

Traja muži v člne, o psovi nehovoriac

Jerome Klapka Jerome

Kultové dielo britského humoristu a spisovateľa, vychádzajúce z jeho vlastnej svadobnej cesty v malom člne po Temži. Príhody troch mladých gentlemanov Georgea, Harrisa a Jeroma a jedného psa menom Montmorency si získali srdcia čitateľov okamžite po vydaní v roku 1889.  Pôvodne zamýšľaný ako sprievodca po rieke, príbeh mapujúci zákutia slávneho toku a udalosti späté s jeho jednotlivými miestami, plný iskrivého situačného i filozofického humoru, má od klasického turistického sprievodcu na míle ďaleko.

 

Láskavý, ľudský, trefný opis zábavných, smutných i úplne obyčajných situácií bežného života, odohrávajúcich sa popri plynúcej rieke, je doplnený vtipnými autorskými zamysleniami a “mladíckym” filozofovaním, z ktorého si sám autor robí žarty. Myšlienky, situácie, vtipy, ľudské charaktery i otázky, ktoré si jednotlivé postavy knihy kladú, nestratili nič na svojej aktuálnosti ani po 130 rokoch. Ikonické anekdoty majú plné právo ocitnúť sa aj vo Vašom zozname prečítaných kníh. 🙂

Pro-Tip: Zaujímavé sú aj iné diela tohto autora, napriek tomu, že žiadne neprekonalo popularitu Troch mužov. Vážnejšie i vľúdne zamyslenia nájdete napríklad v samostatných poviedkach zozbieraných v knižke “Jalové myšlienky lenivého človeka“, ako aj v novele “Pútnikov denník”, ktorý využíva autorov špecifický štýl príbehov bežiacich na pozadí výletu, slúžiaceho ako východisko pre dej i filozofovanie. Koho by zaujímal autorov pohľad na vlastný život, nech určite siahne po autobiografii “Čas môjho života”.

 

 Tip na výlet

Sandberg – pieskové more pri Bratislave

Indiana Jones prišiel minimálne o další film v kultovej ságe, keď nikdy nenavštívil Sandberg. Vzácne nálezisko skamenelín a zároveň národná prírodná rezervácia, poskytujúca domov viacerých vzácnym druhom fauny i flóry, leží v blízkosti Devína a Malých Karpát.

Najstaršie geologické vrstvy sú na Sandbergu staré viac ako 100 miliónov rokov. Praveké treťohorné more tu vytvorilo doslova učebnicu zemepisu i prírodopisu a najmä malé deti bývajú očarené pocitom, že pod ich nohami kedysi more prekypovalo prehistorickým životom. V lokalite sa našlo viac ako 300 druhov skamenelín a pozostatkov ulitníkov, ježoviek i väčších morských a suchozemských živočíchov – žralokov, korytnačiek, veľrýb, opíc, tuleňov, nosorožca, jaskynného medveďa i vtákov.

Prechádzka na tomto mieste je tak unikátnym spojením rozmanitosti prírody a dávnej histórie, ktorou kopec priam dýcha.

 

Tip na skvelý víkend – film, kniha a výlet

S víkendom prichádza aj tip na jeho príjemné prežitie 🙂 Máme tu niečo pre milovníkov westernov, tip na kultový humoristický román Charlesa Dickensa, ako aj inšpiráciu na výlet do Haliče a jej národnú pamiatku, Haličský zámok.

Krásny víkend, priatelia 🙂

 

Tip na film

Slow West

V roku 2015 na filmové plátna po dlhej dobe nenápadne priklusal western. Na Západe si získal uznanie, u nás ostal v úzadí – Slow West, príbeh verný svojmu menu. Filmový Jobs a Magneto (Michael Fassbender) vysadol na koňa a príjemným, vyváženým tempom nás priviedol do čias osídľovania Divokého Západu.

Neprvoplánový, hoci predvídateľný film so sebou nesie peknú hudbu, krásne zábery, príjemné absurdity na uvoľnenie, návrat k starým westernom s centrom príbehu viazanom na lásku k žene a priamou líniou rozprávania, sympatické postavy i dialógy, zopár nedokonalostí a dostatok priestoru na rozmýšľanie.

Nebude to nový kult ako Winnetou, ale rozhodne poteší, ak máte radi westerny 🙂

Tip na knihu

Kronika Klubu Pickwickovcov

Charles Dickens

Humoristický román, láskavo i ostrovtipom opisujúci realitu britskej spoločnosti a jej jednotlivých vrstiev. Charakterové stereotypy, ľudské neduhy i silné stránky, pozitívny i negatívny vplyv rôznych hnutí a spolkov, kritika prešľapov v politike i spoločnosti, ale aj všadeprítomný humor, nadhľad a brilantné opisy – to sú hlavné atribúty slávneho románu Charlesa Dickensa, ktorý napriek svojmu úspechu trochu neprávom ostáva v tieni iných diel tohto autora.

Netradičnú, farbistú kroniku tvoria zápisky jednotlivých členov Dopisujúcej spoločnosti Pickwickovského klubu. Prenikajú do rôznych vrstiev spoločnosti, kde sú svedkami, či aspoň sprostredkovanými zapisovateľmi tých najrozličnejších udalostí.

Kniha ponúka príjemné čítanie na pokojné večery a zároveň priestor na reflexiu i porovnanie čŕt, ktoré sa v ľuďoch i spoločnosti ako takej vyskytujú jednoducho stále…

 

 Tip na výlet

Halič

Nenápadná obec neďaleko Lučenca, ukrývajúca národné kultúrne pamiatky – Haličský zámok a klasicistický Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. Kríža. Pri výlete okrem určite stojí za krátku návštevu aj budova bývalej manufaktúry na súkno a soľný úrad. A možno, ak budete mať šťastie, pri budove kultúrneho domu uvidíte odpočívať na stromoch výra obyčajného 🙂

 

Haličský zámok

Zámok, ktorého počiatky siahajú až do 12.-tejto storočia, sa v súčasnosti teší obľube návštevníkov. Pôvodne kamenný hrad sa časom prestaval do elegantnej zámockej formy, pribudla pestovaná francúzska záhrada s rozáriom. Počas vojen a v povojnovom obdobie začal zámok chradnúť, v súčasnosti je však opäť obnovený a poskytuje zázemie na príjemný výlet.

Samotný zámok je situovaný na kopci nad obcou Halič. Návštevníkov ohúri samotný zrekonštruovaný zámok, nádherný lesopark a výhľad na okolité dedinky.

Pri šťastnej zhode okolností je možné vidieť aj štíty vysokých Tatier.

 

Inšpirácie na zaujímavý víkend pri knihe, filme i na výlete v prírode

Ako sa dá vysporiadať s ubíjajúcou prácou? Aký je život na piesočnej planéte? A ktorá je najužšia tiesňava na Slovensku? Prinášame Vám pravidelnú víkendovú inšpiráciu zloženú z vybranej knihy, filmu a tipu na výlet 🙂

 

Tip na film

Discount

Pozná to takmer každý. Nadčasy, termíny, zadania, (nezmyselné) kvóty a nariadenia, občas neznesiteľní kolegovia / šéfovia / zákazníci / susedia… a samozrejme množstvo dlhov, nesplnených snov a prinízka výplata. Alebo rovno prepúšťanie. 

Kolorit rôznorodých postáv pracujúcich v obyčajnom obchodnom reťazci spoznávame v čase, kedy do ich pracovných životov prichádzajú ďalšie strategické opatrenia a hroziace znižovanie stavov. Presný počet obslúžených zákazníkov, nablokovaných nákupov, minút na pauze. A s veľmi neistým výhľadom do budúcnosti. Nesúrodá partia kolegov sa s tým rozhodne vysporiadať – po svojom.

A tak zrazu jedného dňa vzniká “komunitný” diskont, v ktorom nakúpite všetko, len lacnejšie. Tajne, len na odporúčanie. Zákazníkov pribúda, na pôvod tovaru sa nik nepýta a všetci sa rútia smerom k jedinému možnému finále. Alebo žeby nie?

Film okrem vtipných momentov a netradičných postáv ponúka príležitosť zamyslieť sa nad konaním jednotlivých strán. Kde začína klamstvo? Ako sa dá kradnúť s dobrým úmyslom? Ako sa ponuka a dopyt ovplyvňuje navzájom? Čo je spravodlivé a na čo máme nárok? Môže zamestnávateľ všetko a môže všetko zamestnanec?

Tip na knihu

Duna

Frank Herbert

Kultový sci-fi príbeh patriaci do väčšiny rebríčkov “top kníh, ktoré treba za život prečítať” – ako jeden z mála svojho žánru.

Ihneď po vydaní v roku 1966 získal obrovský ohlas, následne niekoľko literárnych cien, filmové spracovanie a päť pokračovaní. Posledná kniha ságy vyšla v roku 1986 pod názvom Kapitula:Duna a uzatvorila tak príbeh planéty Arrakis.

Čitateľov kniha vtiahne na púštnu planétu Arrakis s množstvom piesku, nedostatkom vody, obrovskými púštnymi červami, korením predlžujúcim ľudský život a – bojmi o moc, vládu i prežitie. Planéta je, tak ako ostatné, súčasťou medzihviezdnej feudálnej spoločnosti pod správou imperátora, kontrolujúceho jednotlivé rody na čele planét. Jej výnimočnosť tkvie v tom, že je ako jediná zdrojom vzácneho korenia, ktoré predlžuje život a umožňuje tak cestovať medzi planétami a hviezdami.

Sledujeme príbeh mladého chlapca z rodu, povereného vládou nad Arrakisom a spletitý boj, v centre ktorého je snaha zabezpečiť si úspech, moc, i prežitie. Do tohto boja zároveň staré i nové vzťahy a spojenectvá, láska, boj o spravodlivosť, bezpečie a pokoj. Úmysly sa podriaďujú okolnostiam, záujmy jednotlivcov a rodov sú konfrontované s hodnotami. A v pozadí prebieha tak obyčajný, každodenný život, ako len na piesočnatej planéte môže byť…

Je potrebné pripraviť sa na obsiahle opisy a pomalé plynutie príbehu, ktoré podčiarkuje atmosféru planéty s nekonečnými pláňami.

 

 

 Tip na výlet

Manínska tiesňava

Národná prírodná rezervácia neďaleko Považskej Bystrice, patriaca do Súľovských vrchov, naskytuje príležitosť pre príjemnú nenáročnú turistiku, vhodnú aj rodiny s deťmi.

Tiesňava vznikla rozdelením pôvodne jednotného Manínskeho bradla činnosťou potoka na dve časti – Veľký a Malý Manín, pomedzi ktoré sa vinie úzky priechod. Steny sú miestami vysoké až 400 metrov a tiesňava sa teší označeniu “najužšia” na Slovensku.

Okrem úžasných aj bizarných skalných útvarov na trpezlivých a všímavých turistov čaká aj vzácna flóra a fauna.

Pro- tip: V blízkosti sa nachádza aj Kostolecká tiesňava, ktorá sa hrdí najväčším skalným previsom na Slovensku.

 

 

3 tipy na príjemný víkend – umenie, čokoláda a komédia :)

Milí priatelia, dnes Vás v našich tipoch pozývame navštíviť unikátny polostrov umenia, preskúmať záhady továrne na čokoládu a spoznať jednu rozvetvujúcu sa francúzsku rodinku… 🙂

 

Tip na film

Čo sme komu urobili?

Do kín mieri pokračovanie úspešnej francúzskej komédie pod názvom “Čo sme komu zase urobili?” a tí, ktorí nevideli pôvodný film z roku 2014, majú teda najvyšší čas dohnať zameškané 🙂

Francúzske dielo „Čo sme komu urobili?“ je nenáročné, zábavné a svieže – komédia, ako ju človek očakáva. Pekne rozohraný príbeh tradičných francúzskych rodičov, ktorí viac či menej úspešne zvládajú manželov svojich dcér, vďaka ktorým sa stávajú tou najviac multi-kulti rodinou, o akej sa im ani nesnívalo. Popri príjemnom situačnom humore prináša aj otázku, či sme naozaj takí tolerantní, ako chceme byť a pripomína, že je načase čeliť iracionálnemu strachu – tým skôr, ak “nejde o myši”, ale ľudí iných národností, či vyznaní.

Uvidíme, ako príbeh rozvinie aktuálne pokračovanie 🙂

 

Tip na knihu

Charlie a továreň na čokoládu

Roald Dahl

Magický svet, v ktorom vzniká čokoláda – svet, o ktorom sníva takmer každé dieťa. Útroby tohto fantastického sveta spoznáva malý Charlie Bucket spolu s ďalšími deťmi, ktoré získali vytúženú Zlatú vstupenku do tajuplnej továrne excentrického Willyho Wonku.

Umpalumpovia, veveričky, čokoládové vodopády aj technológia premiestňovania – to všetko čaká na malých objaviteľov. Čo však od tejto návštevy očakáva samotný majiteľ Willy? A čo si z nej (okrem čokolády) odnesú jednotlivé deti?

Príbeh Roalda Dahla bol prvý krát publikovaný v roku 1964, dočkal sa dvoch filmových spracovaní a pokračovania “Charlie a sklený výťah” z roku 1971. Inšpiráciu autor vraj čerpal zo svojich zážitkov, kedy vypomáhal v továrni na výrobu čokolády, ako aj z konkurenčného boja dvoch čokoládových gigantov Cadbury a Rowntree’s, medzi ktorými prebiehalo večné súperenie a utajovanie originálnych receptúr.

Tak, ako väčšina Dahlových kníh, aj tento sladký príbeh skrýva fantazijné prvky a výchovné lekcie o hodnotách a postojoch detí i dospelých.

 

Tip na výlet

Danubiana

O tom, že múzeá môžu byť vzdušné, romantické a plné života, svojich návštevníkov už 19 rokov presviedča Múzeum moderného umenia Danubiana na špeciálnom polostrove na Dunaji, ležiacom na hraniciach troch štátov – Slovenska, Maďarska a Rakúska.

Prehliadku diel slovenských i zahraničných umelcov dotvára atmosféra rieky, meniaca sa každým dňom i ročným obdobím. Väčšina návštevníkov si dopraje aj príjemný oddych pri káve a koláčiku v štýlovej kaviarni s cukrárňou a svoj pobyt na polostrove ukončia prechádzkou po sprístupnenej streche múzea, obdivujúc diela výtvarníkov i prírody, ktorá tento svet umenia obklopuje a dotvára.

Otváracie hodiny i podrobné informácie nájdete na www.danubiana.sk