Áno, pane. Nie, pane. Je to neospravedlniteľné, pane.

Áno, pane. Nie, pane. Je to neospravedlniteľné, pane.

O záväzku, sústredení a vykonávaní.

 

Ako dlho dokážete sústredene pracovať bez toho, aby ste popri tom začali pracovať na ďalšej úlohe? Prípadne odskočili a vybavili telefonát a odpísali na mail, ktorý ste včera zabudli vybaviť? Nehovoriac o diskusii s kolegom, ktorý práve prechádza okolo vás a o neodkladnej naliehavej potrebe niečo vyhľadať na internete? Inak povedané, ako dlho sa viete sústrediť na jednu úlohu?

 

Možno ste majstri v sústredení a vytrvalosti, ale váš problém je začať. Máte pripraviť dôležitú prezentáciu. Urobiť kľúčové rozhodnutie. Spracovať daňové priznanie. Zrazu zistíte, že deň je na konci, vy ste síce vybavili niekoľko iných úloh, ale s tou najdôležitejšou ste nepohli ani o milimeter. Slovami Lea Babautu „Ak robíte čokoľvek iného ako (v tomto prípade hlavnú) úlohu z vášho zoznamu úloh, ste možno zaneprázdnení, ale nepracujete.“

 

Podľa prieskumu Medzinárodnej federácie koučov (210 respondentov s priemernou dĺžkou koučingu 9 mesiacov) najčastejšou témou koučingových stretnutí bol časový manažment (84,5 % respondentov). Keď s našimi klientmi pomenúvame, čo konkrétne by v ich prístupe k využívaniu času radi zmenili, často je to práve schopnosť sústrediť sa (na jednu úlohu v danom momente), schopnosť vytrvať a schopnosť začať na úlohe pracovať.

 

Všetky tieto schopnosti majú spoločného menovateľa – vôľu. Dobrá správa je, že našu vôľu môžeme trénovať podobne ako svaly. Chce to len vybrať si, začať, sústrediť sa a vytrvať :) Vybrala som pre vás niekoľko jednoduchých spôsobov, ktoré môžete vyskúšať pri tréningu vášho sústredenia a vytrvalosti.

 

2 minúty

Jednoduché a skutočne „zázračné pravidlo“ od Davida Allena znie: Ak vám daná úloha (krok) zaberie menej ako dve minúty, urobte ju hneď ako sa objaví (ako si ju sformulujete). Nezapisujte ju do žiadneho zoznamu úloh ani ju nenoste ďalej v hlave. Jednoducho ju vykonajte. Pravidlo 2 minút si niektorí naši klienti rozšírili na pravidlo 5 minút. Prípadne môžete na začiatku skúsiť pravidlo 1 minúty a postupne interval rozšíriť na 3 – 5 minút.

 

5 minút

Sam Horn, americká koučka špecializujúca sa na sústredenie ponúka pravidlo „five more“: keď ste sa už pustili do úlohy, ale ste v pokušení robiť niečo iné, urobte jednoducho „five more“: pracujte ďalších 5 minút. Prečítajte/ napíšte 5 ďalších viet. Spracujte 5 ďalších e-mailov. Toto pravidlo môžete mierne upraviť na „just 5“ a aplikovať, aj keď sa vám nechce začať. Napíšte len 5 viet. Začnite pracovať na úlohe len 5 minút.

 

10 až 15 minút

„Mám už len 10-15 minút, to sa mi neoplatí nič začínať.“ Dôverne známe skonštatovanie? Skúste 15-minútovú výzvu: Akú časť úlohy (Čo) za nasledujúcich 15 minút urobím? Rozhodnite sa, nastavte si stopky a pracujte. Pravidlo je veľmi vhodné aj v prípade obzvlášť neobľúbených úloh, ktorým sa radi vyhýbame – napr. vyúčtovanie služobných ciest, kompletizácia rôznych podkladov, upratanie pracovného stola.

 

25 + 5 minút

Elegantné pravidlo z Talianska: zaobstarajte si štýlové kuchynské minútky, vyberte zo zoznamu úloh tú najdôležitejšiu pre daný deň, nastavte minútky na 25 minút a pracujte kým nezazvonia. Potom si doprajte prestávku 3 až 5 minút. Opäť sa vráťte k úlohe, natiahnite minútky a pokračujte systémom 25 + 5. Po každých 4 takýchto úsekoch si dajte dlhšiu pauzu v trvaní 15 až 30 minút. Nezabúdajte, že kým minútky nezazvonia, musíte pracovať.

Ak vás niečo počas práce vyruší (nápady, iní ľudia s požiadavkami), zaznačte si to do zoznamu úloh a vráťte sa k úlohe, na ktorej pracujete. Skúsenosti ukazujú, že väčšina „veľmi naliehavých“ záležitostí počká 25 minút až 2 hodiny.

Ak nevydržíte sústredene pracovať 25 minút, môžete čas sústredenia na prácu skrátiť. Skúste však zachovať pravidlo, že prestávka trvá cca 1/5 času, ktorý pracujete.

 

90 + 15 minút

„Vlna sústredenia“ podľa obľúbeného blogera Harward Business Review venujúceho sa problematike osobnej efektívnosti Tonyho Schwartza. Navrhuje venovať začiatok dňa (skoré ráno) nepretržitej sústredenej práci na najdôležitejšej úlohe daného dňa. Interval práce (60 až 90 minút) má mať jasný začiatok a koniec – opäť sa zíde časomiera. Pokiaľ je to možné, nájdite si nerušené miesto, alebo  použite slúchadlá redukujúce zvuk. Keď skončíte doprajte si 15 minútovú prestávku a môžete týmto spôsobom pokračovať ďalej. Po troch takýchto úsekoch prejdite, pokiaľ je to možné, na podstatou iné úlohy, aby ste si mentálne oddýchli.

 

„Yes, sir. No, sir. No excuse, sir.“

Záväzok znamená, že urobíme, čo sme si stanovili. Znamená, že sa prestaneme vyhovárať, stanovíme si cieľ a ten dosiahneme. Znamená, že dokončíme úlohu. Spomeňte si na situáciu, keď ste si stanovili cieľ, ktorý ste nesplnili. Aké boli príčiny? Určite ste váš neúspech analyzovali a prišli ste aspoň na tri objektívne dôvody, prečo sa vám cieľ nepodarilo dosiahnuť.

Brian Klemmer v jednej svojej knihe cituje známeho kouča amerického futbalu, ktorý svojim zverencom pred zápasom často vravel: „Za pár hodín sa tu stretneme a vy budete mať výsledky, alebo výhovorky. Čo si vyberiete?“. Ak ste veľmi tvoriví a na všetko dokážete nájsť aspoň jeden skutočne veľmi rozumný dôvod, prečo sa „to nepodarilo“, vyskúšajte vojenskú disciplínu. Na akúkoľvek otázku existujú len 4 odpovede:

 

„Áno, pane.“

„Nie, pane.“

„Je to neospravedlniteľné, pane.“

„Pane, nerozumiem.“

 

Teraz sa skúste znovu zamyslieť nad vašimi nesplnenými cieľmi, záväzkami, ašpiráciami. A nad príčinami, ktoré spôsobili, že ste nedosiahli to, čo ste chceli. A keď sa vám nebude chcieť začať, pokračovať alebo prestať niečo robiť, pripomeňte si, že na konci dňa, keď budete bilancovať nechcete mať výhovorky, ale výsledky.

 

Autor:  Mgr. Zuzana Lazišťanová, konzultantka, ADDA Consultants, s.r.o. 

Zdroj: časopis Zisk, máj 2012