Medzinárodný HR BAROMETER 2011 – už máme výsledky

Medzinárodný HR BAROMETER 2011 – už máme výsledky

Výsledky najnovšieho prieskumu, ktorý sa zameral na dianie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, sú tu!

Európske konzorcium ACE (Assessment Centre Europe)  sa rozhodlo, že tentoraz sa HR BAROMETER sústredí  na oblasť využívania rozšíreného konceptu – manažérskych kompetencií.

Prieskumu, ktorý sa skončil v máji 2011 sa zúčastnilo 758 respondentov, predovšetkým zo západnej Európy. Nechýbali ani respondenti zo Slovenska. Naša spoločnosť ako člen ACE chce vyjadriť poďakovanie všetkým respondentom, pracovníkom ľudských zdrojov z firiem na Slovensku, ktorí  odpovedali na sériu otázok. Vďaka nim je Slovensko jediná krajina zo strednej Európy, ktorá je v prieskume zastúpená. Všetkým respondentom posielame úplnú správu. Ostatní záujemcovia si môžu stiahnuť  Executive summary – hlavné zistenia, ktoré HR  BAROMETER 2011 prináša.