Ďaľšie zasadnutie ACE prináša zmeny v prospech klientov

Ďaľšie zasadnutie ACE prináša zmeny v prospech klientov

Prednedávnom sa konalo v Amsterdame prvé tohtoročné zasadanie európskeho konzorcia Assesment Circle Europe (ACE). Pripravila ho domáca holandská firma Interselect a nieslo sa v znamení viacerých zmien. Slovensko zastupoval výkonný riaditeľ spoločnosti ADDA Consultants PhDr. Marián Kubeš, CSc., preto sme mu položili niekoľko otázok.

Čo bolo ústrednou témou zasadnutia?

Celkom zjednodušene povedané, hľadali sme v ACE odpoveď na to, ako môžeme pridať väčšiu hodnotu našim klientom v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Vychádzali sme zo situácie, ktorá nastala po kríze, z očakávaní, ktoré má celosvetový biznis na služby HR a z našich individuálnych projektov s klientami v hlavných ekonomikách Európy. Črtajú sa nové projekty ale aj celkový posun zamerania ACE.

V čom spočíva ? K čomu ste dospeli?

Svetový biznis už dlhšiu dobu vytrvalo prehlasuje, že najcennejšou hodnotou sú ľudia. Aj u nás to často počujeme. Zaostáva však prax. Ak sú ľudia najcennejšou hodnotou, čo to znamená konkrétne, ako s nimi zaobchádzať, aby boli zaangažovaní, ako vychovať z manažérov lídrov, ktorí budú zaangažovanosť svojich tímov zvyšovať a nie naopak. Viaceré prieskumy potvrdzujú, že v pokrízovom období sa stávajú líderstvo a zaangažovanosť ústrednými pojmami, ktoré treba zobrať vážne. A to je priestor pre HR špecialistov ale súčasne aj najväčší problém.

Znie to skôr ako výzva. Prečo je to problém?

Pretože súčasná prax HR naráža na množstvo problémov. Ich riešenie spočíva iba čiastočne v ich rukách. Je potrebná celková zmena prístupu k funkcii HR. Najvyšší manažment spravidla nemá problém vo všeobecnosti akceptovať dôležitosť HR. Väčšinou sú však skeptickí až bezradní, ak majú nájsť súvislosť medzi prácou HR a úspechom firmy na trhu. Nevedia uviesť príklad, ako by HR mohlo lepšie prispieť k naplneniu stratégie firmy.

Predstavme si, že by sa tento postoj zásadne zmenil.

Asi bude pre dlhodobý úspech každej firmy skôr či neskôr nevyhnutné, aby exekutíva vnímala HR ako strategického partnera. Ak by sa postoj zmenil, okamžite sa vynára druhý problém – kompetencia HR byť strategickým partnerom. Ak sa niečo odo mňa nevyžaduje, spravidla si to ani nerozvíjam. Tak je to aj s HR. Mnohí sú vynikajúci špecialisti, dobre robia operatívu. Okrem toho je tu ešte jeden zásadný problém. Nech už je priestor a kompetentnosť HR akákoľvek, faktom zostáva, že ich vplyv na úspech firmy sa iba veľmi ťažko meria. Mnoho CEO potom podľahne pokušeniu konštatovať, že ak to neviem odmerať, tak to nemá vplyv.

Čo v tomto smere prináša ACE?

Pre ACE je to obrovská príležitosť prinajmenšom v troch oblastiach. Pomôcť exekutíve vnímať HR ako strategického partnera, pomôcť HR vyzbrojiť sa kompetenciami, ktoré tieto útvary uschopnia byť takýmto partnerom, no a pochopiteľne oblasť merania, na ktoré bude kladený čoraz väčší dôraz. Platí totiž, že zlepšovať dokážem iba to, čo viem odmerať. V súčasnosti vznikajú návrhy projektov, ktoré by klientom umožnili urobiť zásadný posun v týchto troch oblastiach. Keďže sme konzorciom špecialistov na hodnotenie a rozvoj ľudí, pôsobíme v celej Európe, máme skúsenosti s celosvetovými korporáciami, vzniká príležitosť vytvoriť postupy a nástroje, ktoré prekračujú regionálny rámec a budú môcť byť použité interkulturálne.

Zanedlho by mala byť zverejnená aj správa celoeurópskeho priekumu HR BAROMETER 2011, ktoré ACE organizovalo. Prezradíte, čo prináša?

Naozaj, zanedlho bude táto správa zverejnená, lebo prieskum je ukončený, dáta spracované a sme vo fáze posledných úprav. Tento rok sme sa zamerali predovšetkým na využívanie kompetencií a kompetenčných modelov. Správa prináša množstvo cenných poznatkov o tom, ako je koncept kompetencií v európskych spoločnostiach využívaný.

Pozn. redaktora: Správu   HR Barometer 2011 dostanú všetci respondenti zo Slovenska v elektronickej podobe. Neskôr bude správa prístupná na stránkach ADDA Consultants a ACE.

 

Napisal(a): Mgr. Simona Tatliaková