Koľko nás stojí, keď zamestnanec odíde

Koľko nás stojí, keď zamestnanec odíde

Je úplne prirodzené, že ak kandidát spĺňal požiadavky pozície (skúsenosti, zručnosti, kompetencie) a prejde všetkými kolami pohovorov, rozhodli sme sa pre jeho výber. Kandidát k nám nastúpil. A teraz si predstavte: Investovali ste veľa času a energie

  • do screeningu kandidátov
  • do komunikácie s agentúrou
  • na pohovor s kandidátom
  • do prípravy zmluvy
  • do úvodných školení
  • a do mnohých ďalších aktivít

Manažér a jeho tím strávili čas

  • zaúčaním nového kolegu
  • rozdelením práce
  • kontrolou a spätnou väzbou
  • adaptáciou nového člena do tímu

A nový zamestnanec sa rozhodol ešte v skúšobnej dobe odísť. Alebo manažér usúdil, že nie je ten pravý. Ste znovu na začiatku a celý proces môže začať odznova.

Dalo by sa presne vypočítať, koľko to vašu firmu stálo. Čas a energia vynaložená na všetky činnosti by bola vyčíslená na tisíce EUR.A to odišiel iba jeden pracovník. Ak by odišiel po skončení skúšobnej doby, náklady sú ešte vyššie. Pričom jednou z najčastejších príčin odchodov, často krát nepomenovaných, je „nesúlad“ medzi zamestnancom a jeho manažérom.

Ak chceme takýmto odchodom predchádzať, je dôležité podchytiť toto riziko ešte v rámci výberového procesu. Kľúčové je vedieť rýchlo zistiť a porovnať preferencie kandidáta a očakávania manažéra na konkrétnu pozíciu ešte v rámci výberu. Perfect Match Interview, ak je zaradené do výberového procesu, pomôže znížiť riziko odchodu kvalitného pracovníka len preto, že si „nesadol“ so šéfom. Získaný profil kandidáta upozorňuje manažéra na citlivé oblasti a napomáha mu lepšie viesť novoprijatého pracovníka najmä v prvých mesiacoch po prijatí.

Perfect Match Interview trvá 10 minút, naučíte sa ho za dva dni, avšak prínosy pre organizáciu sú dlhodobé.

Pridajte sa k úspešným personalistom z medzinárodných firiem (KIA, Tatra Banka, VÚB, Pepsi Co a iné), ktorí si túto techniku osvojili a zúčastnite sa na výcviku vo vedení Perfect Match Interiew. Viac informácii získate na stránke kurzu.