Medzinárodný prieskum HR BAROMETER 2011

Medzinárodný prieskum HR BAROMETER 2011

HR Baromenter- ďalší ročník medzinárodného priekumu

Zaujímajú vás nové svetové trendy v oblasti ľudských zdrojov? Smerovanie a priority oddelení ľudských zdrojov v Európe? Zaujíma vás ich stratégia a jej porovnanie so Slovenskom?

Nás áno!

Preto sme sa ako člen konzorcia  ASSESSMENT CIRCLE EUROPE (ACE) znovu zapojili do koordinácie zberu dát v medzinárodnom prieskume HR Barometer 2011 a nadviazali tak na úspešný projekt HR Barometer 2009.

Cieľom prieskumu je identifikovať súčasné trendy v HR s dôrazom na strategickú úlohu ľudských zdrojov, manažment talentov a využívanie manažérskych kompetencií v spoločnostiach v Európe.

Zapojte sa!

Dovoľujeme si vás aj v tomto roku požiadať o účasť na prieskume a prispieť tak k tomu, aby záverečná správa za Slovensko bola reprezentatívna a porovnateľná s ostatnými európskymi krajinami.

Krátky dotazník (v anglickom jazyku) nájdete na adrese: http://survey.constantcontact.com.

Zber dát bude trvať do 31. marca 2011 a vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac ako 10 minút.

Odmena pre vás

Ako odmenu Vám po ukončení projektu prednostne zašleme správu so všetkými spracovanými výsledkami.

V ADDA Consultants sme sa rozhodli projekt podporiť aj inou formou.
Za každý vyplnený dotazník na Slovensku vo vašom mene prispejeme sumou 1 Euro na charitatívny projekt pre deti Fond Dr. Klaun.

Vopred vám veľmi pekne ďakujeme za spoluprácu a veríme, že si nájdete chvíľu času a zúčastníte sa tohto zaujímavého prieskumu a jeho výsledky pre vás budú užitočné.

Tím ADDA Consultants