Aby koučing dobre slúžil

Aby koučing dobre slúžil

Príbeh na úvod

Na začiatok by som sa chcel s vami podeliť o jednu skúsenosť, ktorú mám z koučovania. Tá ma priviedla k niekoľkým úvahám o koučingu a jeho postupnom prenikaní do života firiem u nás.
Pred nejakým časom ma oslovil pracovník zo zahraničia, pôsobiaci na Slovensku vo významnej pozícii, ktorý chcel spolupracovať s koučom. Dôvodom bola neúnosná situácia, do ktorej sa dostal. Súviselo to s tým, že pôsobil v cudzej krajine, čo kládlo na jeho život zvýšené nároky (cestovanie, práca pre veľkú medzinárodnú firmu, veľké očakávania na jeho výkon, zodpovednosť za mimoriadne náročný projekt). Sám sa pre takéto dočasné pôsobenie expatriota rozhodol, keď prijal ponuku a pochopiteľne, chcel uspieť. Bola to pre neho aj prestížna záležitosť. Nesklamať iných a ani sám seba. V určitom momente však pocítil, že sa mu to všetko akosi vymklo z rúk a bolo toho na neho príliš veľa. Uvažoval o návrate. Pracovník ľudských zdrojov mu poradil stretnutie s koučom.
Dohodli sme si prvé stretnutie, na ktorom mal hlavne on zistiť, či som pre neho vyhovujúci typ. Definitívne rozhodnutie z jeho strany malo prísť až potom. Už na tomto prvom stretnutí sme však  prešli od všeobecných informácií o sebe k riešeniu jeho konkrétnej situácie a asi po hodine a pol sme sa rozišli. V závere iba poznamenal, že mu môj štýl vyhovuje a rozhodol sa pracovať so mnou, a že ostatné detaily dohodneme mailom. Po niekoľkých dňoch som naozaj dostal mail, v ktorom však namiesto harmonogramu stretnutí s vďakou konštatoval, že už prvé stretnutie – a jediné – bolo pre neho také výdatné, že ďalšie vlastne nepotrebuje. Vie ako ďalej, Porozumel lepšie situácii v ktorej sa ocitol, vnímal ju novými očami a hlavne vedel, ako ďalej. Získal znovu optimizmus a chuť zverené úlohy úspešne zvládnuť. Ja som cítil, že je to úprimné. Bol som potešený hlavne kvôli nemu, a nemal som pritom pocit nejakého mimoriadneho výkonu z mojej strany. Taká obyčajná koučovacia situácia…

Víťazné ťaženie koučingu

Koučing očaril manažérsky svet. Doslova explodoval ako nové odvetvie rozvoja ľudí. Školy, smery aj samotní kouči pribúdajú ako huby po daždi. Koučing sa vyšplhal na popredné miesto medzi metódami rozvoja nielen vo veľkých korporáciách sveta ale prenikol úspešne aj do tých najmenších firiem. Koučing zjavne prináša hodnotu. Stačí však takéto konštatovanie? Možno by najpresvedčivejším dôkazom o užitočnosti koučingu mal byť samotný fakt, že tak prudko narastá o koučing záujem v biznise. Firmy totiž nezvyknú len tak mrhať prostriedkami, ak to neprináša efekt. A už vôbec by takto nekonali dlhodobo. V čom teda spočíva hodnota koučingu? Predchádzajúci príbeh v sebe obsahuje niekoľko dôležitých poučení a predpokladov k tomu, aby bol koučing účinný.

Niekedy môžete zrýchliť, iba ak najprv spomalíte

Nech by predchádzajúci príbeh akokoľvek naznačoval, že koučing ponúka ľahké a rýchle riešenia, nie je to tak. A práve na také je čoraz väčší tlak aj v našej kultúre biznisu. Práca sa stáva pre celú generáciu ľudí fetišom, ich najvyššou hodnotou. Oceňované je hlavne rýchle prinášanie výsledkov v dynamicky sa meniacom prostredí. Nevadí až tak, že rýchlosť vedie k nevyhnutnej povrchnosti. Hľadajú sa rýchle a účinné riešenia a tvrdošijne nechceme uveriť, že rýchle a jednoduché riešenia, najmä čo sa týka rozvoja ľudí, neexistujú. Koučing je protikladom k rýchlym a povrchným riešeniam. Myslím si, že aj preto sa teší čoraz väčšej obľube. Umožňuje pracovníkom urobiť to, čo za normálnych okolností váhajú urobiť: spomaliť. Už len pri pomyslení na spomalenie sa mnohí desia. Koučing chce dokonca viac: zastavte sa celkom, vystúpte z vlaku, ktorý uháňa závratnou rýchlosťou až sa vám z toho krúti hlava. Spomaliť či zastaviť sa u mnohých z nás automaticky spája s prehrou. Ostatní ma predbehnú!  Zastavenie vďaka koučingu, hoci iba na chvíľu, však umožní pochopiť to, čo pri plnej rýchlosti nedokážem. A nie je ani také dôležité, či opäť do pôvodného vlaku nastúpim, alebo sa rozhodnem pre celkom iný „spoj“ a možno aj inú stanicu. V predchádzajúcom príbehu trvalo zastavenie iba 90 minút (a navyše po pracovnej dobe – samozrejme iba koučovaného).

Koňa prinútite prísť k rieke ale ho nedonútite, aby sa napil

David Maister, svetoznámy poradca firiem okrem iného aj v oblasti motivácii ľudí, v jednej diskusii o vhodnosti načasovania manažérskych výcvikov uviedol takýto test. Ak je účasť na výcviku úplne dobrovoľná, výcvik sa koná v odľahlej dedine, kde sa dá dostať iba na koni (a ja by som dodal – kde nie je pokrytie signálom) a napriek tomu sú pracovníci presvedčení, že je dôležité pre ich budúcnosť, aby tam šli a naučili sa, čo tréning ponúka – iba vtedy má zmysel ho organizovať. Podobné kritérium by sme mohli pokojne použiť aj na koučing. Čo to prakticky znamená?
Koučovaný manažér z nášho príbehu odviedol vynikajúcu prácu už počas nášho prvého a jediného stretnutia. To preto, lebo bol vysoko motivovaný. Svoju motiváciu prejavil úprimným záujmom o zmenu u seba samého a ochotou otvoriť sa, ktorá bola zrejmá počas celého nášho stretnutia . Neľutoval čas a nečakal rýchle riešenie.  Naopak, bol pripravený na dlhodobú spoluprácu, veď aj problém, ktorý chcel riešiť, sa mu zdal komplikovaný a neuchopiteľný. Tento postoj sa mu mnohonásobne vrátil.
Firmy majú sklon podliehať módnym vlnám, ak ide o metódy, ktoré sľubujú nárast výkonnosti, zvýšenie lojálnosti pracovníkov a všeličo iné. Niekedy sa aj na koučing pozerajú ako na všeliek. Manažéri „ordinujú“ koučing svojim podriadeným, ak si s nimi sami nevedia poradiť. Takýto prístup nevzbudí skutočný záujem a motiváciu ku koučingu. Uplatnenie koučovania vo firme musí ísť ruka v ruke s budovaním celkovej firemnej kultúry, ktorej dôležitými znakmi sú otvorenosť, dôvera, učenie a vzájomná podpora. V tomto smere majú nezastupiteľnú roli samotní manažéri a pracovníci ľudských zdrojov.

Pracovník ľudských zdrojov ako kouč

Hoci je dnes koučing naozaj vysoko frekventované slovo vo firmách (a nielen v nich), mnoho ľudí nevie, čo môže od koučingu očakávať. K určitému zmätku okolo tohto pojmu prispeli aj samotné firmy, keď koučingom označujú aktivity, ktoré koučingom nie sú (napr. tréning alebo mentoring), alebo používajú koučing nevhodne – na korekciu slabého výkonu ako posledný pokus o nápravu alebo ako zvláštny „bonus“, ktorý má v pracovníkovi vyvolať zdanie, že firme na ňom záleží  a mal by jej teda zostať verný.
Aj v našom príbehu z úvodu dostal manažér  radu stretnúť sa s koučom od pracovníka ľudských zdrojov. Najpovolanejšou skupinou odborníkov, ktorí môžu účinne dbať na „čistotu“ požívania koučingu, jeho propagovanie a zosúladenie so stratégiou firmy sú práve pracovníci ľudských zdrojov. Som presvedčený, že schopnosť koučovať bude o niekoľko málo rokov požadovaná od každého manažéra ako jeho či jej základná kompetencia. Nie ako rafinovane zamaskovaná manipulácia ale ako skutočný rozvojový nástroj. Takúto transformáciu vo vnútri firmy dokážu podporiť pracovníci ľudských zdrojov, napr. aj tak, že sa sami stanú kouči.
V roli kouča dokážu vniesť do organizácie celkom nový stimul k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov s ohľadom na strategické ciele organizácie. Stávajú sa viac partnermi manažérov než dodávateľmi expertných riešení. Ako interní kouči majú
jedinečnú príležitosť porozumieť okamžitým aj dlhodobým potrebám jednotlivých skupín pracovníkov, stimulovať ich cielený rozvoj a riešiť aktuálne problémy. Dnes už sú k dispozícii špecializované výcvikové programy v koučingu práve pre pracovníkov ľudských zdrojov.

Efektívnosť koučingu

Ak sa chcete predsa len exaktnejšie presvedčiť o účinnosti koučingu, ktorý u vás vo firme prebehol ale prebieha, skúste toto: popíšte oblasti, v ktorých mal koučing pomôcť manažérovi dosiahnuť zmenu a ku každej oblasti pridajte stupnicu napr. od mínus 5 do plus 5 , kde nula znamená „žiadna pozorovateľná zmena“. Potom požiadajte viacero spolupracovníkov koučovaného manažéra, aby posúdili daného manažéra v každej oblasti svojimi očami. Ak vidia veľkú pozitívny zmenu, ich odpovede budú samozrejme v plusovom pásme stupnice a naopak. Pýtajte sa však iba takých, ktorí naozaj vedia manažéra v sledovaných oblastiach posúdiť, t.j. musia mať reálnu príležitosť vidieť ho „v akcii“.
A čo samotný kouč? Zámerne som sa tomuto dôležitému predpokladu účinného koučingu vyhol. A to práve preto, že je to taká dôležitá téma. Takže niekedy nabudúce…

Autor: PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Zdroj: časopis Zisk, september 2010