Keď je koučom pracovník ľudských zdrojov

Keď je koučom pracovník ľudských zdrojov

S Danielou, internou konzultantkou HR (tak znela oficiálne jej funkcia) veľkej spoločnosti si dohodol stretnutie manažér oddelenia nákupu. Tušila, že to asi nebude jednoduchý rozhovor. Za posledné tri mesiace mu hľadali do tímu na pozíciu špecialistu nového človeka dvakrát. Nikdy nebol spokojný a mala informácie, že asi to nevyjde ani tentoraz. Aj v minulosti odchádzali z tohto oddelenia ľudia častejšie ako z iných útvarov.  Bolo to však v čase, keď ešte ona na tejto pozícii nepracovala. Iba od kolegov sa dozvedela, že „tento chlapík“ vie narobiť veľa kriku a je dosť tvrdý tak ku svojim podriadeným ako aj ku kolegom. A tiež to, že sú radšej, ak s ním nemusia spolupracovať a že to teda Daniele vôbec nezávidia, že patrí jej.

Nakoniec, zažila to keď mu predstavovali ďalšieho kandidáta. Vtedy sa s ním stretla po prvýkrát. Utrúsil niekoľko poznámok v tom duchu, že on by tie služby HR asi robil lepšie, keď výsledok je taký mizerný. A že načo potom vyplňuje toľko formulárov pre ľudské zdroje s profilom pracovníka, keď mu „dodajú“ niekoho, kto to nezvláda.

Na stretnutie sa dobre pripravila. Vedela, že celkový trend znižovania nákladov vo firme kládol obrovské nároky aj na prácu pracovníkov nákupu. Ich odmeny boli výraznou mierou podmienené veľkosťou úspor. Prednedávnom prešli na systém elektronických aukcií. Znížili počet pracovníkov o dvoch. Ich prácu preverovali interní aj externí audítori častejšie ako v  iných útvaroch. Stačilo, aby podali sťažnosť niektorí neúspešní uchádzači v tendroch. Toto všetko jej dalo obraz o tom, čo všetko má tento manažér na starosti a s akými problémami zápasí. Čoraz viac si uvedomovala aj to, že formulár, ktorý zakaždým manažér prácne vyplnil, nezachytáva všetky podstatné požiadavky na kandidátov a neodráža meniacu sa situáciu ani vo firme ani na trhu.

Stretli sa poobede v zasadačke, ktorú zarezervovala. Tušila dobre. Naozaj s ňou chcel hovoriť o tom, že aj tentoraz nový pracovník odíde ešte v skúšobnej dobe. Nebol s ním spokojný. Chcel vedieť, prečo nie je Daniela schopná nájsť vhodného kandidáta, keď všetko, čo od neho požaduje popísal podrobne v internom formulári. Bol podráždený a Daniele sa zdalo, že každú chvíľu vybuchne a že sa ovláda iba preto, že Daniela je na tejto pozícii nová. Hovoril o tom, že takto sa nedá pracovať a plniť čoraz náročnejšie požiadavky a že si (Daniela) nevie predstaviť, pod akým tlakom je.

Pre Danielu to bola nepríjemná situácia. Mala pred sebou človeka, ktorému záležalo na tom, aby mal výborný tím, aby podával vysoký výkon, videla jeho znechutenie z toho, že bude musieť zasa začínať odznovu už s tretím kandidátom. Na jednej strane tomu rozumela a chápala ho. Na druhej strane sa jej zdalo veľmi nespravodlivé, keď sa vyjadroval o práci jej kolegov bez rešpektu a so značnou dávkou znevažovania. Vedela, že celkovo sú úspešní pri vyhľadávaní kandidátov, aj keď pozície na oddelení  nákupe patria k tým ťažšie obsaditeľným.

Nadýchla sa a chystala sa prehovoriť.
„Len sa nezačnite ospravedlňovať a rozprávať mi príbehy o tom, ako sa dnes ťažko hľadajú ľudia.“
Ovládla sa. Vynaložila veľké úsilie, aby tam bola iba preto, aby mu pomohla problém vyriešiť.
„To som nemala v úmysle. Chcela som povedať, že rozumiem vašej nespokojnosti a vidím, ako je pre vás dôležité obsadiť danú pozíciu správnym človekom, najmä teraz, keď máte menej ľudí a ciele, za ktoré zodpovedáte, boli navýšené“.
Čakal čokoľvek iné, len nie toto. Už si zvykol na úsečné odpovede jej kolegov v minulosti a nekonečné vysvetľovania, prečo sa to nedá.
„Chcela by som sa vás spýtať na niekoľko vecí, ktoré mi pomôžu.“
Ešte stále prekvapený, že nenarazil na odpor, ktorý by vzápätí rozdrvil, iba takmer nebadane prikývol na znak súhlasu.
„Chcela by som sa spýtať, kto z vašich pracovníkov by vám najviac chýbal, ak by odišiel napríklad  na niekoľkomesačnú stáž do našej centrály.“
„No…asi – povedal meno – , ale to určite neprichádza pri tejto situácii do úvahy.“
„Nie, nie, nemajte obavy, iba ma zaujíma, prečo ste vybrali práve jeho?“
„No…“ Zamyslel sa, a uvedomil si, ako odpoveď, ktorú objavil, prekvapila jeho samého.
„No…, pretože je jednoducho najlepší.“
„Čo pod tým myslíte?“
„Hlavne je výborný pri špecifikácii nákupov s našimi internými zákazníkmi.“
„Ako sa to prejavuje?“
„Vie k nim pristupovať rôzne, podľa toho, kto je aký typ.“
„V čom ešte vyniká?“
„Veľmi dobre si vie zadeliť čas a stihne toho viac, ako iní.“
„Ako sa to naučil?“
„Hm…neviem, spomína občas na nejaký výborný kurz, na ktorý ho firma kedysi poslala.“
„Čo si na ňom ešte ceníte?“

Ako odpovedal, Daniela si robila poznámky a čoraz viac si uvedomovala, že žiadna z charakteristík, ktoré manažér postupne identifikoval, sa v ich internom formulári nenachádza. Kým písala, manažér nákupu v duchu konštatoval, že takýto rozhovor vôbec nečakal. Bol pripravený na tvrdú diskusiu a namiesto toho odpovedal na trochu nečakané otázky. Uvedomil si pri nich niekoľko vecí, ktoré ho samého prekvapili.

Nakoniec sa Daniela spýtala niečo, čo vôbec nečakal.

„Aká zmena u pracovníka v skúšobnej lehote by bola pre vás signálom, že sa aspoň o kúsok priblížil k pracovníkovi, o ktorom sme hovorili? Čo všetko môžete pre to urobiť, aby sa tak stalo? Čím by ste začali? Čo by bol ďalší krok?“

Daniela dopísala tretiu stranu poznámok a prehovorila.
„Veľmi ste mi pomohli. Mám teraz oveľa väčšiu istotu, že spoločne problém vyriešime. Ďakujem.“

„Pre mňa to bol rozhovor, ktorý mi pomohol uvedomiť si viacero vecí. Myslím, že nemusíte zatiaľ hľadať nikoho nového.“

Iba sa pousmiala a ešte raz ho ubezpečila o tom, že má v nej spojenca, ktorý urobí všetko pre to, aby problém vyriešili. Usmievala sa aj vtedy keď už vstupovala do svojej kancelárie a kolegyne na ňu nechápavo pozerali.

„Funguje to!“
Záhadný úsmev jej nezmizol z tváre.
„Čo funguje?“
„No…najmä to, s tými otázkami. A vôbec to nie je taký nepríjemný chlap, ako sa zdá.“
Ako to povedala, vložila listy s poznámkami do materiálu z výcviku koučingu, ktorý nedávno absolvovala a ktorý bol jej základnou oporou pri príprave na práve absolvovaný rozhovor.

Pracovník ľudských zdrojov v pozícii kouča

Úspešnosť firiem ovplyvňuje množstvo faktorov. Medzi tie, ktorých dôležitosť narastá najmä v súčasnosti, patrí aj schopnosť pracovníkov ľudských zdrojov byť strategickým partnerom pre vedenie spoločnosti. Byť strategickým partnerom znamená na jednej strane poskytovať expertný pohľad na situáciu a dávať odpovede v oblasti práce s ľuďmi, ktoré prispejú k dlhodobému úspechu firmy. Na druhej strane, k naplneniu stratégie vedia každodenne prispieť efektívnejším riešením problémov a to aj vďaka uplatňovania koučingu.

Pre HR kouča sa ponúka príležitosť pracovať so všetkými manažérmi a supervízormi, na všetkých úrovniach organizácie. Špecialisti  na ľudské zdroje sa v roli kouča stávajú viac partnermi manažérov než dodávateľmi expertných riešení. Ako interní kouči majú jedinečnú príležitosť porozumieť okamžitým aj dlhodobým potrebám jednotlivých skupín pracovníkov, stimulovať ich cielený rozvoj a riešiť aktuálne problémy.

HR kouč dokáže:

 • rýchlejšie identifikovať manažérske talenty
 • nasmerovať efektívne rozvojové plány manažérov
 • uľahčiť proces zavádzania zmien
 • pomôcť prekonať odpor voči potrebným zmenám
 • rozvíjať líderské schopnosti
 • podporiť vznik koučovacej kultúry vo firme
 • byť partnerom pri dosahovaní strategických cieľov

S čím musia v roli kouča pracovníci ľudských zdrojov zápasiť

 1. Ochota prijať
 2. Obava otvoriť sa
 3. Na koučing treba čas! (Netrpezlivosť)
 4. Nastavenie firmy na ČO, nie na AKO
 5. Získanie dôvery
 6. Odosobnenie sa kouča
 7. Zadefinovanie roly kouča

 

Autor: PhDr. Marián Kubeš, CSc.

Zdroj: časopis Zisk, október 2010