HR Barometer 2011

HR Barometer 2011

ASSESSMENT CIRCLE EUROPEEurópske konzorcium ASSESSMENT CIRCLE EUROPE (ACE) pripravuje realizáciu dalšieho HR Barometra, celoeurópskeho prieskumu trendov v oblasti HR. Prvý HR Barometer sa stretol s veľkou odozvou, pretože zachytával vplyv prebiehajúcej krízy na praktiky a trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Keďže do prieskumu sa zapojilo takmer 600 spoločností z Európy a niekoľkých mimoeurópskych krajín, vznikol hodnotný dokument, ponúkajúci inšpiráciu pre ďalšie posilnenie pozície HR v korporátnom svete. (Záujemcom pošleme na požiadanie správu HR Barometer 2009 v elektronickej podobe).

Realizácia prieskumu pre rok 2010 ja naplánovaná na prelom roka 2010/2011. ADDA Consultants, ako jediný člen konzorcia ACE zo strednej Európy, bude zodpovedná za zber dát v našom regióne. Ďakujeme dopredu všetkým ochotným pracovníkom HR, ktorí si nájdu niekoľko minút na vyplnenie dotazníka. Respondentom, ktorí sa prieskumu ACE HR Barometer 2011 zúčastnia, pošleme výslednú správu automaticky.

Výsledky Barometra 2009 spracovala pre časopis Zisk naša kolegyňa Ľubica Šebestová.

Zdieľať
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ďalšie vybrané články