Trénovať beh na dlhé trate

Trénovať beh na dlhé trate

Rýchlosť je  očarujúca premenná. Usain Bolt vbiehajúci do cieľa predstavuje zhmotnenie krásy, energie a vitality. „Za kratší čas dosiahnuť viac“ je aj mantrou mnohých korporácií. Vo vzdelávaní manažérov sa to prejavuje tlakom na tvorbu čoraz kratších vzdelávacích programov (ideálne aby po workshope účastníci stihli aj pracovné úlohy, ktoré sa počas dňa objavili). Určite nie som proti krátkym workshopom, ktoré môžu byť pri splnení určitých podmienok a realistických očakávaniach, veľmi účinnou formou vzdelávania. Súčasne platí, že trvalejšia pozitívna zmena v správaní sa nedá dosiahnuť rýchlo, bez dlhšieho sústredenia, disciplíny a aj námahy.  Napríklad naši účastníci kurzu koučingu  po dvoch dňoch  skôr s koučovaním bojujú, avšak na 3. stretnutí už dokážu s noblesou zvládať aj veľmi náročné koučovacie rozhovory. Ten čas je potrebný, aby nastala u nich mentálna zmena a dokázali naozaj slúžiť svojim ľuďom a tímom a účinne rozvíjať kvalitu ich myslenia.

Skúsenosti hovoria, že tí najlepší manažéri sa nesústreďujú na víťazstvá v šprintoch a vedia sa vzdať aj oslavného kolečka pred burácajúcim davom. Oni pretekajú na inej trati. Ich traťou je maratón, v ktorom silu a sebavedomie dodáva schopnosť prekonať momenty, keď dochádza dych.

Rýchlosť zmien posledných týždňov zmietla s ohromujúcou energiou bizarné karikatúry moci. Avšak trvalá ozdravenie spoločnosti, ktoré vytvorí hrádzu proti návratu nekultúry a neslušnosti bude prebiehať pomaly a dlho. Najskôr ma toto prezretie naplnilo smútkom. Ale aj tu môže platiť, že cesta je cieľom. Potešujúce je, že v počas toho maratónu budeme môcť dýchať čerstvý vzduch, ktorý produkuje spoločenstvo ľudí uprednostňujúcich verejný záujem.

My v ADDA zameriame opäť pozornosť na rozvíjanie líderského potenciálu u manažérov, vrátane budúcich lídrov z generácie Y, pretože veríme že, integrovaní a emocionálne zrelí manažéri sú základom pre vytváranie zdravej pracovnej komunity a firemnej kultúry.  Kultúry, v ktorej slogan „ľudia sú náš najcennejší kapitál“ nevyznieva pokrytecky prázdno.