Prečo (niektoré) firmy využívajú tak málo z potenciálu, ktorý majú?

preco_potencial_ADDA

Prečo (niektoré) firmy využívajú tak málo z potenciálu, ktorý majú?

Ak požiadate iných o spätnú väzbu, zvyšuje to ich očakávanie, že sa zmeníte k lepšiemu. Folkmanov princíp #1

V mnohých firmách, kam som za ostatných dvadsať rokov prišiel ako konzultant, tréner alebo kouč, patrila vysoká efektívnosť procesov, proaktivita, lojálnosť, využívanie kreatívneho a inovatívneho potenciálu, tímová a medzitímová spolupráca či kvalita k ústredným témam. Nie že by sa tým chcelo vedenie pochváliť. Naopak, niečo z toho bol obyčajne problém.

Zamestnanci si pritom často mysleli, že kvalita je najlepšia, akú vedia za daných okolností dosiahnuť (rozumej: keď okolo budú veci tak fungovať ako fungujú), pre vyššiu efektívnosť majú niečo urobiť predovšetkým iní, vrátane nadriadených, spolupráca s iným oddelením nemôže byť lepšia, pokiaľ tam bude ten a ten, výkon tímu už nemožno zvyšovať tak, že sa na plecia tých istých naloží ešte viac.

Táto situácia vyznieva o to paradoxnejšie, ak som chvíľu predtým mohol vo vstupnej hale čítať firemné hodnoty: tímová spolupráca, otvorená komunikácia, spolupatričnosť, kreativita, zákaznícka orientácia, atď. Akoby to prednaznačilo, čo budú problémy, o ktorých sa o chvíľu dozviem.

Postupom času som si uvedomil jednu skutočnosť, spoločnú pre tieto firmy. Málo pozornosti (alebo takmer žiadnu!) nevenujú kľúčovému predpokladu efektívneho fungovania zložitého organizačného systému: pravidelnej, výdatnej a systémovo podporenej spätnej väzbe. Výdatne väčšinou „komunikovali“, iba keď bol problém a hľadal sa vinník.

Úspešné firmy dokázali vybudovať silnú kultúru otvorenej komunikácie vďaka kultivovaniu neustálej spätnej väzby a na všetkých úrovniach. Konkrétne to znamená, že povzbudzovali všetkých pracovníkov k dávaniu a pýtaniu si spätnej väzby k dosahovaniu osobného majstrovstva a tým aj k zvyšovaniu efektívnosti celej organizácie. Obyčajne to dosiahli kombináciou systémových nástrojov, ako súčasti hodnotiacich procesov a rozvojom individuálnych zručností a postojov hlavne manažérov.

Spätná väzba a otvorená komunikácia sú životnou miazgou každej, aj tej najmenšej firmy. Organizácia sa však musí rozhodnúť, že takúto komunikáciu a kultúru chce. Anglický kouč a konzultant John Blakey hovorí, že lídri v takýchto organizáciách majú pravidelne výdatnú spätnú väzbu „na raňajky“.

Firmy však majú sklon podľahnúť sebaklamu. Myslia si, či už sú to lídri tímov, divízií alebo celej organizácie, že takú kultúru predsa majú. Myslíte si to aj vy? Skúste jednoduchý test a sprievodcu Od spätnej väzby k otvorenej komunikácii (zdarma), z ktorého vám výjde, ako je to naozaj. Miera vašej úprimnosti k sebe bude mierou pravdivosti o vašej organizácii.

Nezmeníte nič, o čom si myslíte, že to netreba meniť.
Folkmanov princíp #3

Nabudúce viac o tom, ako riskujete, ak bez spätnej väzby povyšujete ľudí do riadiacich pozícií.

 

Zmapujte si ako ste na tom s otvorenosťou v komunikácii a dávaním a prijímaním spätnej väzby. Stiahnite si zdarma nášho
sprievodcu s testom
Od spätnej väzby k otvorenej komunikácii (zdarma).