pinsight

Pinsight

Virtuálny assessment PinsightTM kombinuje zhodnotenie osobnostného potenciálu s posúdením reálneho správania. Prináša tak komplexný a hĺbkový pohľad na potenciál jednotlivca. Ide o validizovanú a normovanú metódu - dozviete sa, na akej úrovni sú kompetencie v porovnaní s inými.
wellbeing

Wellbeing

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, čelia organizácie a zamestnanci výzvam, ktoré sú spojené s dynamikou, neistotou a komplexnosťou doby. Toto prináša silnejúcu potrebu, aby organizácie vedome vytvárali prostredie, v ktorom zamestnanci dokážu podávať vysoký výkon a súčasne zažívať spokojnosť a radosť. Cítiť úprimný záujem a rešpekt voči sebe. ​
tn_Stop pause recharge

Kurz: STOP - PAUSE - RECHARGE

Zregenerujte svoje sily a zvýšte svoju odolnosť
Čaka vás náročná jeseň? Fungujete vo vysokom tempe? Zastavte sa, reflektujte, spoznajte svoje vnútorné zdroje a pripravte sa vstúpiť do jesene s novými silami.
MBSR

Kurz: Objavte čaro mindfulness a upokojte
svoju myseľ

Mindfulness - Based Stress Reduction (MBSR) je vedecky overená metóda posilňujúca schopnosť narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Zároveň umožňuje dlhodobo zažívať väčší vnútorný pokoj a intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote.

Sme Vašim partnerom pre zmysluplný rozvoj. Už viac ako 20 rokov pomáhame rozvíjať ľudí aj prostredie vo firmách tak, aby úspešne čelili novým výzvam.

Vaše ciele sú našimi cieľmi. Spolu nájdeme odpovede na Vaše otázky.

Ponúkame širokú paletu služieb v oblasti identifikácie a rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Patríme k zakladateľom kompetenčného prístupu k výberu a rozvoju ľudí v SR a v ČR. Naše know-how neustále rozširujeme a prinášame nové produkty, ktoré pomáhajú adresovať aktuálne výzvy našich klientov.

Analýza potenciálu

Identifikácia talentov ľudí umožňuje spoločnostiam odhaliť schopnosti zamestnancov, ktoré mohli byť predtým neznáme.

Rozvoj jednotlivcov

Nárast záujmu organizácií o rozvoj manažérov a špecialistov je reakciou na rýchlu návratnosť investícií do tréningu.

Rozvoj tímov

Aby tímy a tímová práca neboli súčasťou problému, ale súčasťou riešenia.

Pomôžeme vám

Budovať efektívne tímy

Rozvíjať zručnosti lídrov

Identifikovať a rozvíjať talenty

Znižovať stres zamestnancov

Pripraviť ľudí na zmenu

Využiť obchodný potenciál

Pripravujeme

KURZ: STOP - PAUSE - RECHARGE

Zregenerujte svoje sily a zvýšte svoju odolnosť Čaka vás náročná jeseň? Fungujete vo vysokom tempe? Zastavte sa, reflektujte, spoznajte svoje vnútorné zdroje a pripravte sa vstúpiť do jesene s novými silami.
nový

KURZ: Objavte čaro mindfulness a upokojte svoju myseľ

Mindfulness - Based Stress Reduction (MBSR) je vedecky overená metóda posilňujúca schopnosť narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Zároveň umožňuje dlhodobo zažívať väčší vnútorný pokoj a intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote.
nový

Ako s klientami pracujeme

Spoluprácou s nami získate dlhodobého a profesionálneho partnera. V diskusii s klientami hľadáme také riešenia, ktoré nadväzujú na ich príbeh, kultúru a špecifickú situáciu. Nerobíme projekt pre projekt, úžitok a zmysel sú základnými piliermi nášho prístupu.

NAši klienti

Veríme, že naša práca má zmysel a naše nadšenie pre prácu s ľuďmi vnášame do každého projektu. Možno práve preto naši klienti na nás oceňujú hlavne profesionalitu, odbornosť, flexibilitu a partnerstvo.​

ACCENTURE
ACCENTURE SERVICES
ALFA BIO S.R.O.
AMSLICO AIG LIFE POISŤOVŇA
BROSE Prievidza
CPM
COCA - COLA ČR
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS.
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA
ČSOB STAVEBNÁ SPORITEĽŇA
DHL
ESET
EUSTREAM
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
IAC GROUP, S.R.O.

BLOG