marketing-target-audience-concept-businessman-writing-red-circle-to-picture-id1277133170

Otvorené kurzy

Niektoré témy našich rozvojových programov, ktoré sme realizovali „in company“ rezonovali u účastníkov tak pozitívne, že sme sa rozhodli ich upraviť do dizajnu otvorených kurzov.
360 spatna vazba

360° spätná väzba

Získate spätnú väzbu od ľudí, s ktorými najčastejšie spolupracujete
360° spätná väzba je obľúbeným rozvojovým nástrojom manažérov. Majú možnosť efektívne si zmapovať pohľad okolia, porozumieť prípadným problémom a nasmerovať svoj rozvoj. Vytvorili sme vlastný online systém ADDAlyze, vďaka ktorému sa vieme prispôsobiť potrebám klienta – jeho kompetenčnému modelu a vytvoriť dotazník šitý na mieru.
pinsight

Pinsight

Virtuálny assessment PinsightTM kombinuje zhodnotenie osobnostného potenciálu s posúdením reálneho správania. Prináša tak komplexný a hĺbkový pohľad na potenciál jednotlivca. Ide o validizovanú a normovanú metódu - dozviete sa, na akej úrovni sú kompetencie v porovnaní s inými.
wellbeing

Wellbeing

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, čelia organizácie a zamestnanci výzvam, ktoré sú spojené s dynamikou, neistotou a komplexnosťou doby. Toto prináša silnejúcu potrebu, aby organizácie vedome vytvárali prostredie, v ktorom zamestnanci dokážu podávať vysoký výkon a súčasne zažívať spokojnosť a radosť. Cítiť úprimný záujem a rešpekt voči sebe. ​

Sme Vašim partnerom pre zmysluplný rozvoj. Už viac ako 20 rokov pomáhame rozvíjať ľudí aj prostredie vo firmách tak, aby úspešne čelili novým výzvam.

Vaše ciele sú našimi cieľmi. Spolu nájdeme odpovede na Vaše otázky.

Ponúkame širokú paletu služieb v oblasti identifikácie a rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Patríme k zakladateľom kompetenčného prístupu k výberu a rozvoju ľudí v SR a v ČR. Naše know-how neustále rozširujeme a prinášame nové produkty, ktoré pomáhajú adresovať aktuálne výzvy našich klientov.

Analýza potenciálu

Identifikácia talentov ľudí umožňuje spoločnostiam odhaliť schopnosti zamestnancov, ktoré mohli byť predtým neznáme.

Rozvoj jednotlivcov

Nárast záujmu organizácií o rozvoj manažérov a špecialistov je reakciou na rýchlu návratnosť investícií do tréningu.

Rozvoj tímov

Aby tímy a tímová práca neboli súčasťou problému, ale súčasťou riešenia.

Pomôžeme vám

Budovať efektívne tímy

Rozvíjať zručnosti lídrov

Identifikovať a rozvíjať talenty

Znižovať stres zamestnancov

Pripraviť ľudí na zmenu

Využiť obchodný potenciál

Pripravujeme

Alchýmia HR – budovanie expertízy

Podľa toho ako poznáme mnohých HR-istov, môžeme povedať, že takmer bez výhrad platí, že „obuvníkove deti chodia bosé“. Teda, že HR-isti sa primárne starajú o blaho všetkých a často zabúdajú na seba.
OTVÁRAME

Ako používať koučing pri riadení ľudí

Rýchle zmeny, dynamika v prostredí, nástup nových generácií a potreba dosahovať výkon pri udržaní angažovanosti ľudí neustále zvyšujú nároky na manažérov. Ich rola je v komplexná a vyžaduje schopnosť používať flexibilne rôzne štýly riadenia ľudí.
Pripravujeme

Vedenie náročných rozhovorov

Každý z nás má určite skúsenosť s vedením náročného rozhovoru. Je to rozhovor, v ktorom ide o veľa, emócie sú silné a názory rôzne. Nie vždy sme spokojní s tým, ako rozhovor dopadol a tak do ďalšieho ideme s obavou.
Pripravujeme

MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction – 8 týždňový kurz

Stres a záťaž zažívame takmer všetci. MBSR je vedecky overená metóda, ako narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Tento program vám tiež umožní intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote a pociťovať viac vnútorného pokoja.
PRIPRAVUJEME

The Essence of Leading

Byť expertom a vysoko-výkonným pracovníkom je často prvou podmienkou postupu do role manažéra. Je dôležitá, avšak nie postačujúca na to, aby ste sa stali aj výnimočným lídrom. Líderstvo je totiž hlavne o ľuďoch, ktorí sú následne nositeľmi výsledkov. Ako však na to, keď človek s „líderstvom“ ešte len začína?
Pripravujeme

Ako s klientami pracujeme

Spoluprácou s nami získate dlhodobého a profesionálneho partnera. V diskusii s klientami hľadáme také riešenia, ktoré nadväzujú na ich príbeh, kultúru a špecifickú situáciu. Nerobíme projekt pre projekt, úžitok a zmysel sú základnými piliermi nášho prístupu.

NAši klienti

Veríme, že naša práca má zmysel a naše nadšenie pre prácu s ľuďmi vnášame do každého projektu. Možno práve preto naši klienti na nás oceňujú hlavne profesionalitu, odbornosť, flexibilitu a partnerstvo.​

ACCENTURE
BROSE Prievidza
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA
ESET
IAC GROUP, S.R.O.
KIA Slovakia s.r.o.
KROMBERG & Schubert s.r.o.
SERVIER SLOVENSKO SPOL. S R.O.
SPP, S.R.O.
TATRA BANKA, A.S.
O2 Slovakia s.r.o.
365 banka
Amazon
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Ditec, a.s.

BLOG