marketing-target-audience-concept-businessman-writing-red-circle-to-picture-id1277133170

360° spätná väzba

Získate spätnú väzbu od ľudí, s ktorými najčastejšie spolupracujete
360° spätná väzba je obľúbeným rozvojovým nástrojom manažérov. Majú možnosť efektívne si zmapovať pohľad okolia, porozumieť prípadným problémom a nasmerovať svoj rozvoj. Vytvorili sme vlastný online systém ADDAlyze, vďaka ktorému sa vieme prispôsobiť potrebám klienta – jeho kompetenčnému modelu a vytvoriť dotazník šitý na mieru.
pinsight

Pinsight

Virtuálny assessment PinsightTM kombinuje zhodnotenie osobnostného potenciálu s posúdením reálneho správania. Prináša tak komplexný a hĺbkový pohľad na potenciál jednotlivca. Ide o validizovanú a normovanú metódu - dozviete sa, na akej úrovni sú kompetencie v porovnaní s inými.
wellbeing

Wellbeing

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, čelia organizácie a zamestnanci výzvam, ktoré sú spojené s dynamikou, neistotou a komplexnosťou doby. Toto prináša silnejúcu potrebu, aby organizácie vedome vytvárali prostredie, v ktorom zamestnanci dokážu podávať vysoký výkon a súčasne zažívať spokojnosť a radosť. Cítiť úprimný záujem a rešpekt voči sebe. ​

Sme Vašim partnerom pre zmysluplný rozvoj. Už viac ako 20 rokov pomáhame rozvíjať ľudí aj prostredie vo firmách tak, aby úspešne čelili novým výzvam.

Vaše ciele sú našimi cieľmi. Spolu nájdeme odpovede na Vaše otázky.

Ponúkame širokú paletu služieb v oblasti identifikácie a rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií. Patríme k zakladateľom kompetenčného prístupu k výberu a rozvoju ľudí v SR a v ČR. Naše know-how neustále rozširujeme a prinášame nové produkty, ktoré pomáhajú adresovať aktuálne výzvy našich klientov.

Analýza potenciálu

Identifikácia talentov ľudí umožňuje spoločnostiam odhaliť schopnosti zamestnancov, ktoré mohli byť predtým neznáme.

Rozvoj jednotlivcov

Nárast záujmu organizácií o rozvoj manažérov a špecialistov je reakciou na rýchlu návratnosť investícií do tréningu.

Rozvoj tímov

Aby tímy a tímová práca neboli súčasťou problému, ale súčasťou riešenia.

Pomôžeme vám

Budovať efektívne tímy

Rozvíjať zručnosti lídrov

Identifikovať a rozvíjať talenty

Znižovať stres zamestnancov

Pripraviť ľudí na zmenu

Využiť obchodný potenciál

Pripravujeme

KURZ: The Essence of Leading

Objavte, v čom spočíva pravá esencia líderstva! 4 dni, 3 moduly ktoré Vás prevedú základnými piliermi moderného líderstva. Naštartujte svoju cestu objavovania vlastného štýlu a získajte väčšiu istotu v práci s ľuďmi.
nový

KURZ: MBSR: Mindfulness-Based Stress Reduction – 8 týždňový kurz

Mindfulness - Based Stress Reduction (MBSR) je vedecky overená metóda posilňujúca schopnosť narábať s prežívaním stresu, lepšie zvládať zaťažujúce myšlienky a náročné emócie. Zároveň umožňuje dlhodobo zažívať väčší vnútorný pokoj a intenzívnejšie vnímať príjemné chvíle v živote.
nový

KURZ: Mindfulness, MBSR a zvládanie stresu – online workshop zdarma

Na tomto stretnutí sa dozviete, čo je to mindfulness a ako vám môže pomôcť pri zvládaní stresu, náročných myšlienok, či emócií a tiež pri získaní väčšieho vnútorného pokoja a spojení sa so svojimi vnútornými zdrojmi.
zdarma

Ako s klientami pracujeme

Spoluprácou s nami získate dlhodobého a profesionálneho partnera. V diskusii s klientami hľadáme také riešenia, ktoré nadväzujú na ich príbeh, kultúru a špecifickú situáciu. Nerobíme projekt pre projekt, úžitok a zmysel sú základnými piliermi nášho prístupu.

NAši klienti

Veríme, že naša práca má zmysel a naše nadšenie pre prácu s ľuďmi vnášame do každého projektu. Možno práve preto naši klienti na nás oceňujú hlavne profesionalitu, odbornosť, flexibilitu a partnerstvo.​

ACCENTURE
ACCENTURE SERVICES
ALFA BIO S.R.O.
AMSLICO AIG LIFE POISŤOVŇA
BROSE Prievidza
CPM
COCA - COLA ČR
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS.
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA
ČSOB STAVEBNÁ SPORITEĽŇA
DHL
ESET
EUSTREAM
GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
IAC GROUP, S.R.O.

BLOG